4 kandidater fra Oppland

Her kan du lese om hvilke kandidater som er på valg til å representere kundene fra valgkretsen Oppland.

Ingrid Lund1983Vågå kommune.AdvokatEgen praksis.
  • Eg vil gjera ein innsats for Gjensidigestiftelsen og bidra til at gode tiltak får økonomisk støtte.

Pål Haugstad1951Ringebu kommune.Bonde og hytteutleier.
  • Dugnad og frivillighet er veldig viktig. Derfor vil jeg gjerne være med å bidra til at lag og foreninger i Oppland skal få støtte til sin aktivitet.

Vigdis Myhre Næsseth1967Lillehammer kommune.Daglig lederFossekall AS.
  • Omfattende prosjekterfaring og kunnskap om suksesskriterier for å lykkes. Opparbeidet 20 års lokal kunnskap og kjennskap til virksomheter/ næringsliv.

Knut Vole1967Lom kommune.Bestyrer Glitterheim Turisthytte.

Ikke på valg i år

Her kan du se hvilke kandidater som ikke er på valg i år

Hans Seierstad1951Østre Toten.Bonde.
Anette Ludahl1973Øyer.SkogbruksrådgiverLandbrukskontoret i Lillehammer-regionen.