5 kandidater fra Aust-Agder

Her kan du lese om hvilke kandidater som er på valg til å representere kundene fra valgkretsen Aust-Agder.

Knut Olav Austeid1955Tvedestrand kommuneSeniorrådgiverArbeidstakerorganisasjonen Delta
  • For meg er det viktig at vi forvalter eierskapet i Gjensidige på en slik måte at vi kan videreføre økonomisk støtte til frivilligheten i Norge

Liv Åsne Austad Andersen1981Bygland kommuneØkonomi- og næringskonsulentBygland kommune
  • Lært mykje på eigarsida 4 siste år, fått større nettverk i regionen blant lag/foreninger. Gjer det lettare å sjå gode prosjekt, motivert for nye år!

Inger Mari Sørvig1962Arendal kommuneEnhetsleder spesialpedagogiske tjenesterArendal kommune
  • Jeg er opptatt av å tilrettelegge for at alle mennesker skal få brukt sitt potensiale og delta i samfunnet i et samspill med frivillige og offentlige

Alf Thormod Altenborg1975Arendal kommuneSenioringeniørAgder Energi Nett
  •  Samfunnsengasjert 6 barnspappa som tror på at et bedre samfunn er basert på å dele og bidra. Brenner for et bredt tilbud av fritidsaktiviter for unge.

Ingvild Hovden1978Bykle kommuneSalgs- og markedssjefBykle Vindu AS
  • Utdanninga mi innan styrearbeid og erfaringa med mykje frivillig arbeid er noko det hadde vore moro å få nytte i den spennande jobben for stiftelsen.