5 kandidater fra Telemark

Her kan du lese om hvilke kandidater som er på valg til å representere kundene fra valgkretsen Telemark.

 

Trine Riis Groven1977Skien kommune.Daglig leder Grenland Invest.
  • Kjenner Gjensidigestiftelsen meget godt etter 10 år som kundevalgt og 2 år i styret. Engasjert og opptatt av at alle Stiftelsens formål skal ivaretas

Nina Ødegaard Flaaten1960Notodden kommune.Rektor Notodden Kommune.
  • Jeg har vært kundevalgt i Gjensidigestiftelsen i tre år. Synes arbeidet er svært givende og interessant. Ønsker å bidra videre i stiftelsen.

Fredrik Brubakken1966Kragerø kommune.Selvstendig næringsdrivende.
  • Fordi jeg er samfunnsengasjert og har gjennom hele livet vært knyttet til frivillighetsarbeid

Hilde Fjellheim1971Kvitseid kommune.Strategic business controllerStatkraft Energi AS, region sør.
  • Jeg er spesielt opptatt av at barn og unge skal ha, utvikle og få gode arenaer for sosialisering, mestring og læring i nærheten av sitt bosted.

Olav Veum1972Fyresdal kommune.Daglig leder og styreleder i ulike organisasjonerSilva Consult.
  • Jeg brenner for frivilligheten og verdien av lokalt engasjement. Jeg kjenner mitt område godt og er opptatt av god eierstyring i Gjensidigestiftelsen

Ikke på valg i år

Her kan du se hvilken kandidat som ikke er på valg i år.

 

Nils-Ragnar Myhra1970Skien kommune.Daglig lederMericon AS.