3 kandidater fra Troms, Finnmark og Svalbard

Her kan du lese om hvilke kandidater som er på valg til å representere kundene fra valgkretsen Troms, Finnmark og Svalbard.

 

Andreas Østenrød1972Tromsø kommune.Adm. direktørRessurs AS.
  • Erfaring med å lede organisasjoner nasjonalt, regionalt og lokalt. Oppfattes som seriøs og profesjonell, god til å bygge lag og har høy troverdighet.

Camilla Rørvoll1987Harstad kommune.Under utdanning til barne- og ungdomsarbeider.
  • Jeg er en stolt Gjensidigekunde som bidrar til at Gjensidigestiftelsen får et overskudd som det frivillige foreningslivet får ta del i. Gjennom mine 4 år som kundevalgt har jeg fått oppleve hvor mye glede det har skapt og hvor mye det betyr for de frivillige, den støtten de mottar. Jeg syns det er veldig viktig at midlene som blir stilt til rådighet blir disponert på en seriøs måte for samfunnet.

Sidsel Helene Meyer1958Tromsdalen, Tromsø kommune.Daglig leder, coach og mentor Ege & Meyer DA.
  • Engasjert i trygghet og helse. Vil fortsatt være med å bidra til et tryggere Norge. Har god kompetanse om den nordlige landsdelen og behovene her.

Ikke på valg i år

Her kan du se hvilke kandidater som ikke er på valg i år.

 

Hanne-Therese Ridderseth1977Tromsdalen i Tromsø kommune.Leder forvaltning av elektronisk pasientjournalUniversitetssykehuset Nord Norge.
Arne Hammari1951Alta.Pensjonist.
Lillian Mathisen 1967Harstad kommune.ForretningsutviklerSund Raad AS.