5 kandidater fra Møre og Romsdal

Her kan du lese om hvilke kandidater som er på valg til å representere kundene fra valgkretsen Møre og Romsdal.

 

Trond Lervik1970Ålesund Mentor og rådgiverÅlesund Kunnskapspark
  • En engasjert person som gjerne deltar på frivillighetsarbeid og dugnader. Er tilknyttet Spk Herd hvor jeg er trener for aldersbestemte lag J11 og G14.

Berit Lyngstad1972UlsteinPersonalsjefVolda kommune
  • Har lang erfaring fra frivillig arbeid, lokalt og nasjonalt, og jeg har kompetanse innen sosialt arbeid og sosialt entrepenørskap.

Per-Helge Nordstrand1946SulaPensjonist
  • Samfunnsengasjert, lang erfaring fra frivillig kulturarbeid og tverrpolitisk virksomhet i kommune og på fylkesplan. Har således stor kontaktflate.

Marit Bolstad1951SulaPensjonist
  • Har vært kundevalgt i Gjensidigestiftelsen i mange år og brenner for det arbeidet som jeg får være med på der, spesielt arbeidet i gaveutvalget.

Haldor Lillebø1957HaramFagarbeidar teknisk driftHaram kommune
  • Vil at gåvene går til gode lokale prosjekt i heile M&R, små og store. God kunnskap om stiftelsen. Er kretsleiar for M&R, ynskjer å stå på vidare