Hopp til innhold

Traktorforsikring

Vi tilbyr tre ulike traktorforsikringer, med flere mulige tilvalg. Finn ut hva som passer deg og driften best, og sjekk pris på nett.

Traktorforsikringene våre dekker

Traktorforsikringene våre dekker

Se hva de ulike forsikringene dekker og velg den som passer best for deg. 

Kasko

Vår beste traktorforsikring. Passer godt for nye traktorer

Delkasko

Et rimelig alternativ for eldre traktorer med litt lavere verdi

Ansvar

Vår enkleste traktorforsikring

Traktorforsikringene våre dekker

Se hva de ulike forsikringene dekker og velg den som passer best for deg. 

Kasko

Vår beste traktorforsikring. Passer godt for nye traktorer

Ansvar

Ubegrenset beløp for skader du har påført personer, og inntil 100 millioner for skader du har påført andres kjøretøy, eiendom eller eiendeler.

Rettshjelp og mekling

Hvis du blir part i en tvist, dekker vi utgifter til retts­hjelp med opptil 100 000 kroner. Egenandelen er 4 000 kroner, pluss 20 % av omkostningene. Velger du å løse saken gjennom mekling, betaler du ingen egenandel.

Ulykke – personer i traktoren

Hvis noen i traktoren blir skadet i en ulykke, får de opptil 200 000 kroner ved medisinsk invaliditet og 100 000 kroner ved dødsfall.

Begrenset identifikasjon

Hvis andre førere forårsaker en skade med arbeidsmaskinen ved uaktsomt bruk eller ved brudd på sikkerhetsforskrifter, vil vi dekke skaden og håndtere saken videre med den som forårsaket den. 

Glasskade

Du får dekket knust glass og steinsprutskader på både dør, vindu og tak. Egenandelen er 6 000 kroner hvis glasset må skiftes ut. Kan glasset repareres, betaler du ingen egenandel.

Ekstrautstyr og løsøre

Forsikringen dekker skade på ekstrautstyr, som for eksempel ekstra lys, foliering eller kjetting, med 20 000 kroner. Skade på løsøre dekkes med opptil 5 000 kroner.

GPS, frontlaster, fronthydraulikksystem og rototilt er også inkludert i forsikringen.

Har du behov for høyere summer eller dekning på redskaper som plog og brøyteskjær, må du kjøpe egen forsikring for dette. Be om et tilbud, så hjelper rådgiverne våre deg med å tilpasse forsikringen.

Brann og tyveri

Du får dekket skader på traktoren ved brann, tyveri og forsøk på tyveri.

Andre skader på arbeidsmaskin

Du får dekket de aller fleste uforutsette skader på arbeidsmaskinen, inkludert skader du er skyld i selv. For eksempel etter en kollisjon, utforkjøring, velt, eller hvis det fylles feil drivstoff på arbeidsmaskinen.

Vi betaler også transport til og fra verksted ved skader som er dekket av forsikringen. Legger du til "Redning" i forsikringen, får du også dekket veihjelp ved blant annet driftsstans eller utforkjøring. 

Tilpass traktorforsikringen

Du kan kjøpe dekning for maskinskade i på nett sammen med traktorforsikringen. For å kjøpe andre tilleggsdekninger, må du be om tilbud.

Maskinskade

Kan kun kjøpes med kaskoforsikring. Dekker plutselige og uforutsette skader på maskinen, som på motoren, girkassen eller differensialer. Maskinskade kan kjøpes frem til maskinen er 14 år, og går automatisk ut når maskinen er 15 år.

Avbrudd

Gir kompensasjon for tapt inntekt hvis arbeidsmaskinen er ute av drift på grunn av en skade som dekkes av kasko- eller maskinskadeforsikringen.

Maskinredskap og maskinløsøre

For større maskinredskap, løsøre eller ekstrautstyr du bruker med arbeidsmaskinen. For eksempel kantklipper, aggregat, lift, plog eller brøyteskjær.

Be om et tilbud, så hjelper rådgiverne våre deg med å tilpasse forsikringen.

Godsansvar

Hvis du bruker arbeidsmaskinen til å frakte eller løfte gods for andre, kan du utvide forsikringen til å dekke erstatningsansvaret ditt hvis noe av godset blir skadet.

Redning

Dekker veihjelp og berging til nærmeste verksted hvis du får driftsstopp eller kjører deg fast, enten det er på veien, i terreng eller på egen gårdsplass. Du får også dekket redning hvis nøkkelen brekker eller om du mister den.

Mer om traktorforsikringen

Hva er egenandelen på traktorforsikring?

Egenandelen du betaler ved en skade, avhenger av hvilke dekninger du har valgt og hva som har skjedd. I tabellen over kan du se egenandel for de ulike dekningene.

Ønsker du en litt rimeligere forsikring, kan du øke egenandelen når du kjøper traktorforsikring.

Er traktorforsikring lovpålagt?

Alle kjøretøy som brukes og kjører over 10 km/t, må ha minimum ansvarsforsikring. Det gjelder uansett hvor kjøretøyet brukes, også på egen tomt og på lukket område. Det betyr at de aller fleste traktorer forsikres.

Kan jeg forsikre en uregistrert traktor?

Ja, så lenge den uregistrerte traktoren er godkjent av Statens vegvesen for bruk uten registreringsnummer.

Skal du forsikre en uregistrert traktor, kan du be om tilbud.

Be om tilbud
Må forsikring for tilleggsutstyr kjøpes utenom?

Velger du Delkasko eller Kasko dekker vi skade på ekstrautstyr, som for eksempel ekstra lys, foliering eller kjetting, med 20 000 kr. Skade på løsøre dekkes med inntil 5 000 kr. Skaden må være av en type som er dekket av forsikringen du har valgt, for eksempel brannskade. GPS, frontlaster, fronthydraulikksystem og rototilt er også inkludert i forsikringen. Har du behov for høyere summer, eller dekning på redskaper som plog og brøyteskjær, må du kjøpe egen forsikring for dette. Be om et tilbud, så hjelper rådgiverne våre deg med å tilpasse forsikringen.

Trenger jeg å ha skademeldingsskjema liggende i traktoren?

Skademeldingsskjemaet skal til enhver tid ligge i arbeidsmaskinen, så du har det tilgjengelig hvis noe skjer. Vi sender deg skjema i posten kostnadsfritt når du tegner forsikringen.

Du kan også bestille skademeldingsskjema hvis du trenger det.

Bestill skademeldingsskjema
Vilkår

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Fullstendige vilkår

Fullstendige vilkår er tilpasset driften din og baserer seg på informasjon du oppgir i forkant av kjøpet.

  • Hvis du ikke er forsikret hos oss, kan du be om tilbud og få tilsendt de fullstendige vilkårene før du gjennomfører kjøpet.
  • Hvis du allerede er forsikret hos oss, kan du logge inn og finne de fullstendige vilkårene under forsikringene dine.

Alminnelige vilkår

Alminnelige vilkår er standardisert informasjon om hva forsikringene dekker og ikke dekker. Hensikten er å hjelpe deg med å sammenligne vilkår for ulike produkter.

Se alminnelige vilkår for alle landbruksforsikringer.

Mange trenger også ...

Usikker på hva du trenger?

Få kjenner forsikringsbehovet i norsk landbruk like godt som oss. Ønsker du å snakke med noen, er de erfarne rådgiverne våre klare til å hjelpe deg.

De erfarne rådgiverne våre er klare til å hjelpe deg