Investeringer

1. mars 2019 ble Gjensidige Bank en del av Nordea. Som Nordens største fondsforvalter tilbyr Nordea et stort utvalg av spare- og investeringsprodukter og finansielle rådgivere som kan gi konkrete investeringsråd, tilpasset akkurat din bedrifts behov og forventninger.

1. oktober 2019 flyttet vi all investeringsrådgivning og aktiv forvaltning til Nordea. 

Ønsker du å styrke bedriften din for fremtiden?

Investering i fond gir mulighet for langt høyere avkastning enn banksparing. Dette er et godt valg for bedrifter som skal gjøre langsiktige plasseringer.

Nordea hjelper dere med å bygge og forvalte overskuddslikviditeten litt bedre, slik at bedriften kan konsentrere seg om det dere er best på.

Relatert innhold

Ønsker du å styrke bedriften din for fremtiden?

Investering i fond gir mulighet for langt høyere avkastning enn banksparing. Dette er et godt valg for bedrifter som skal gjøre langsiktige plasseringer.

Nordea hjelper dere med å bygge og forvalte overskuddslikviditeten litt bedre, slik at bedriften kan konsentrere seg om det dere er best på.

Våre tjenester

Nordea kan gi bedriften konkrete investerings­råd og tilgang til et bredt utvalg av kvalitets­sikrede fond. Dere kan forvalte kapitalen selv, eller overlate dette til Nordea.