Navigasjon, søk og logg inn

Gjensidige Bank er en del av Nordea

d0debb

Aktiv forvaltning

Aktiv forvaltning er en komplett investerings­løsning for bedrifter, pensjons­kasser, legater, stiftelser og privat­personer med 10 millioner kroner eller mer i forvaltnings­kapital.

Vi gir konkrete investeringsråd basert på deres behov og forventninger, og forvalter kapitalen etter deres premisser.

Investerings­strategi

Med Aktiv forvaltning utarbeider vi individuelle investerings­strategier, tilpasset deres behov. Sammen lager vi en plan for forvaltningen av bedriftens kapital – basert på deres mål­setting, investerings­horisont og risiko­toleranse.

Mål og kvalitetssikring

Vårt mål er å gjøre det bedre enn markedet generelt, og våre porteføljer måles mot relevante referanse­indekser. 
Produktene vi benytter er hovedsakelig norske og globale verdipapirfond.

Våre erfarne forvaltere følger kontinuerlig opp porteføljene, og jobber for å sikre best mulig risikojustert avkastning. Endringer er alltid basert på grundige analyser av markedet.

Klientkonto og egne forvaltnings­konti opprettes etter Finans­tilsynets retningslinjer.

Din trygghet hos oss

Våre finansielle råd­givere er autorisert av AFR. Det betyr at de har dokumentert kompetanse og kan gi personlig veiledning og oppfølging.

Provisjoner

Bedriften betaler en årlig provisjon for rådgivningstjenester og forvaltning av porteføljen. Forvaltningen inkluderer taktisk allokering, det vil si:

 • forvaltning mellom forskjellige aktivaklasser
 • valg av ulike fond
 • rapportering til bedriften og gjeldende tilsynsmyndigheter, der dette er pålagt

Provisjonens størrelse vil være uavhengig av aktivaallokeringen. I tillegg betales det provisjon for underliggende fondsplasseringer.

Rabatter

Vi er en stor innkjøper av fond, og får derfor svært gode betingelser hos våre samarbeids­partnere. De rabattene vi får på forvaltnings­honorar, gir vi videre til kundene våre. Dette gjør vi fordi vi ønsker at dere skal få en av markedets beste priser, og at dere skal være trygge på at vi står fritt når det gjelder valg av aktivaklasse og produkt som passer best for deg og din situasjon.

Eksempel på rabatter

Bedriften investerer 10 millioner kroner. Denne investeringen fordeles på:

 • 50 % rentefond med 0,5 % provisjon til underliggende forvalter
 • 50 % aksjefond med 2 % provisjon til underliggende forvalter

Hvis dere velger å investere alt selv, vil den årlige kostnaden bli 1,25 %.

Bedriftens kostnader med Aktiv forvaltning:

 • 1,25 % provisjon for underliggende fond (som over)
 • 0,80 % provisjon for Aktiv forvaltning
 • 0.60 % rabatt fra våre samarbeidspartnere (som i sin helhet gis videre til dere)

I dette eksempelet vil bedriftens nettokostnader bli 1,45 %. Det betyr at dere kun betaler 0,20 % provisjon for uavhengig rådgivning, forvaltning og rapportering.

Merk at eksakte kostnader vil være avhengig av investeringsbeløp og valg av fond

Rapportering og oppfølging

Hos oss får bedriften tett oppfølging. Vi leverer månedlige rapporter om utviklingen i porteføljen, og følger opp via telefon eller i møter – avhengig av hva dere ønsker.

Månedlige rapporter

Hver måned vil dere motta en grundig rapport fra oss. Rapporten viser

 • avkastning siste periode
 • avkastning siden oppstart
 • beholdningsoversikt
 • porteføljeallokering
 • strategi og risikoanalyse

Årlig skatterapport

Dere får også en årlig skatterapport med totaloversikt over hvilke handler som er foretatt gjennom året. Årsrapporten kan benyttes som grunnlag når dere skal føre selvangivelsen.

Full oversikt på Din bedrift

I tillegg til grundig rapportering, får dere tilgang til Din bedrift – våre innloggede sider for næringslivskunder. Her får dere full oversikt over bedriftens kundeforhold i Gjensidige; både forsikringer, tjenestepensjon og investeringer.

Som investeringskunde kan dere raskt og enkelt

 • få oversikt over alle handler som er gjennomført
 • følge verdiutviklingen fra dag til dag
 • se eventuelle spareavtaler
 • få tilgang til alle bedriftens rapporter i dokumentarkivet