Navigasjon, søk og logg inn

Gjensidige Bank er en del av Nordea

b8dde1

Bedriftsinnskudd

Ønsker du å plassere overskuddslikviditet for et kortere eller lengre tidsrom? Vi tilbyr både fast og flytende rente på våre spare- og plasserings­kontoer.

Plasseringskonto

Plasseringskonto passer for bedrifter som har en plasseringshorisont på mer enn 6 måneder.

 • Ingen bindingstid
 • Ingen uttaksgrenser
 • Rente oppgis på forespørsel 

Plasseringskonto med oppsigelse

Plasseringskonto med oppsigelse passer for bedrifter som ønsker gode vilkår og ikke trenger pengene de neste 31 dager.

 • Gode rentevilkår
 • Flytende rente
 • Uttak må varsles minst 31 dager i forkant*
 • Rente oppgis på forespørsel

*Husholdninger og små ikke-finansielle foretak kan ta ut innskudd i varslingsperioden mot et gebyr på 5,00 % av uttaksbeløpet.

Fastrenteinnskudd

Fastrente­innskudd passer for bedrifter som ønsker risikofri og forutsigbar plassering av over 100 000 kroner – med god avkastning.

 • 6 eller 12 måneders bindingstid
 • Uttak i avtaleperioden belastes med 5 % i gebyr
 • Rente oppgis ved forespørsel

 

Skattetrekkskonto

Skattetrekks­konto  passer for personlig næringsdrivende som utbetaler lønn til skattepliktige ansatte, og som er pliktig til å foreta skattetrekk. Kontoen kan kun benyttes til skattetrekks­midler.

 • Innskudd tilhører skatte­myndighetene og kan ikke disponeres fritt
 • Rente på 0,00 %