Navigasjon, søk og logg inn

b8dde1

Forsikring for borettslag og boligsameier

Forsikringen gjør at borettslaget eller sameiet ditt er godt forberedt ved de aller fleste plutselige og uforutsette skader på bygget - også de du ikke har tenkt på. Forsikringen er fleksibel, og kan enkelt tilpasses det behovet som akkurat dere har.

Hva dekker forsikringen?

Eksempler på skader:

  • Maskinskade på heisen i bygget som gjør at beboerne må bruke trappen
  • Rotteinvasjon av bygget som gir sjenerende lukt til leiligheter og fellesarealer
  • Skader som følge av dårlig håndverkerarbeid
Forsikringen dekker:Sum
Utgifter til bygningsmessige endringer i forsikringsåretErstattes med inntil 15 % av forsikringssummen
Utgifter til riving og rydding som følge av skade, og merutgifter til destruksjon/midlertidig lagring av giftige eller miljøfiendtlige resterErstattes med inntil 50 % av forsikringssummen
Utgifter som følge av påbud fra offentlig myndighet Erstattes med inntil 10 millioner kroner
Utgifter som skyldes skade på løst utstyr og motorredskaper til vedlikehold Erstattes med inntil 300 000 kroner
Utgifter som skyldes skade på søppel-, post-, sykkel- og lekestativ Erstattes med inntil 300 000 kroner
Utgifter som skyldes skade på uteområde/hageanleggErstattes med inntil 100 000 kroner
Utgifter som skyldes skade på maskiner, inventar og løsøre erstattes med valgfritt beløpErstattes med valgfritt beløp
Prisstigning etter skade 
Husleietap i inntil 36 månederErstattes med maks. 20 % av forsikringssummen
Utgifter som skyldes ansvaret du har som huseier 
Utgifter du har som byggherre – begrenset til rehabilitering 


Yrkesskadeforsikring er inkludert for arbeidere som ikke er fast ansatt

 
Tap som skyldes kriminelle handlinger som tyveri, underslag og bedrageri 

Utgifter som følge av styrets ansvar

Erstattes med inntil 10 millioner kroner
Rettshjelpsforsikring Erstattes med inntil 400 000 kroner
Ulykkesskade for dugnadsdeltakere og barn under 12 år. Dekker utgifter ved dødsfall og varig medisinsk invaliditet som følge av skade under organisert dugnad eller barnelek i forsikringstakers fastmonterte lekeapparater.

 

 
Utgifter ved bekjempelse av skadedyr, og skader som visse typer insekter har påført 
Utgifter i forbindelse med dekningsmessig skade på kunstnerisk utsmykning av bygningen 
Utgifter som skyldes tap av fyringsolje etter skade  

Fleksibel egenandel
Standard egenandel er på 10 000 kroner, men denne er fleksibel og kan tilpasses for borettslaget eller sameiet ditt. Du kan også utvide erstatningssummene. Fullstendig informasjon om dekningene finner du i forsikringsvilkårene.

1/3 av alle borettslag og sameier i Norge er forsikret hos oss.

Få kundeutbytte

En unik fordel hos oss

Vi deler overskuddet med kundene våre. Velger du å forsikre borettslaget eller sameiet hos oss, får dere en unik fordel som bare kunder i Gjensidige har – nemlig muligheten for å få kundeutbytte. 

Siden 2010 har kundene i Gjensidige årlig fått utbetalt kundeutbytte. I snitt er det utbetalt 13 % av det kundene betaler for skadeforsikring i kundeutbytte i disse årene.   

Det er Gjensidige­­stiftelsen, vår største aksje­eier, som betaler ut kunde­utbytte. 

Les mer om kundeutbytte

Se hva du ville fått i kundeutbytte

Finn ut hva ditt borettslag eller sameie ville fått utbetalt hvis dere hadde vært forsikret hos oss. 

kr

Ønsker du et tilbud på denne forsikringen?

[call-link-text]

Be om tilbud

Jeg ønsker å snakke med en forsikringsrådgiver.

Vennligst vent...

Takk!
Vi ringer deg

En av våre rådgivere ringer deg straks.

Beklager, vi har stengt

Ønsker du at vi ringer deg når vi åpner igjen?

Ja, ring meg opp senere

[chat-link-text]