Forsikring for borettslag og sameier

En god forsikring gir dere som eier bolig sammen en ekstra trygghet i hverdagen.

Relatert innhold

Forsikringspakke for borettslag og sameier

Vi har satt sammen en forsikringspakke som vi anbefaler for borettslag og sameier. Du kan enkelt tilpasse pakken til det behovet akkurat dere har, og vi hjelper deg å finne frem til en god forsikringsløsning. Pakken inkluderer alltid: 

Skade på bygning, eiendeler og uteområder

Vi dekker skader som påføres bygning, eiendeler og maskiner ved brann­, vann­, tyveri­ og natur­skader. Forsikringen dekker også skade på uteområde og hageanlegg, og merutgifter som skyldes påbud av offentlig myndighet om utbedringer dersom bygningen må gjenopprettes etter skade. 

Følgeskader etter utett bygning

Dersom vann trenger inn gjennom tak eller vegger og medfører skader, erstatter vi følgeskadene av dette. Bygningskomponenten må være 40 år eller yngre. Borettslaget eller sameiet har ansvar for å holde tak og vegger tett. Reparasjonen av tak og vegger dekkes derfor ikke av forsikringen.

Følge­skader etter håndverkerfeil

En håndverker eller entreprenør kan gjøre feil som i ettertid fører til ytterligere skader (følgeskader). Vi dekker kostnaden for å reparere følgeskader som oppstår i inntil 10 år etter at arbeidet ble utført, dersom arbeidet er utført av autorisert håndverker eller entreprenør.

Skader forårsaket av skadedyr

Forsikringen dekker utgifter for skader forårsaket av mus, rotter og andre skadedyr, og fjerning av døde dyr og sjenerende lukt.

Ansvarsforsikring som huseier

Vi dekker erstatningsansvaret for skade på person eller ting, for eksempel dersom noen skader seg på borettslagets område og dere som huseier blir rettslig erstatningspliktig. Vi dekker også ansvaret borettslaget eller sameiet har som byggherre i forbindelse med rehabilitering, for eksempel dersom noen blir skadet på byggeplassen som følge av dårlig sikring. Ansvarsforsikring for mindre motorredskap og forurensning er også inkludert.

Yrkesskade for tilfeldige, ikke fast ansatte

Dersom dere som eier av forsikret bygning kommer i en situasjon med et ansvar som arbeidsgiver, er lovbestemt yrkesskade/-sykdom inkludert for tilfeldige, ikke fast ansatte arbeidstakere.

Dette er kun utdrag av vilkårene.

Andre forsikringer vi anbefaler at du inkluderer i forsikringspakken

Vi anbefaler at du også inkluderer forsikringene under for å sørge for at dere er tilstrekkelig forsikret.

Bekjempelse av skadedyr

Vi dekker bekjempelse av skadedyr og skadeinsekter, og skader etter skadeinsekter.

Rettshjelp

Skulle det oppstå rettslige tvister dekker vi borettslaget eller sameiets utgifter til advokat og rettssak.

Kriminalitet

Vi dekker det økonomiske tapet som følge av at en ansatt eller personer som sitter i styret begår en straffbar handling som påfører borettslaget eller sameiet et økonomisk tap. Dette kan for eksempel være i form av tyveri eller underslag. 

Styreansvar

Hvert enkelt styremedlem er selv økonomisk ansvarlig for avgjørelser som styret tar, og i verste fall kan du bli holdt erstatningsansvarlig for en beslutning med uheldige konsekvenser. Skaffer styret seg en styreansvarsforsikring, blir det tryggere for tillitsvalgte å ta beslutninger på styrets vegne.

Ulykkesforsikring for dugnadsdeltakere og barn som leker

Vi dekker dødsfall, varig medisinsk invaliditet og behandlingsutgifter som følge av ulykkesskader under organisert dugnadsarbeid og ved vedlikeholdsarbeid foretatt av ubetalte styremedlemmer. Forsikringen gjelder også for barn, barnebarn og oldebarn av beboere når de leker på borettslagets fastmonterte lekeapparater. Barnet må være under 12 år.

Yrkesskadeforsikring og tjenestepensjon

Dersom borettslaget eller sameiet har ansatte som mottar lønn, er det lovpålagt å ha yrkesskadeforsikring. Rammes en ansatt av yrkesskade eller sykdom og vedkommende ikke er yrkesskadeforsikret, vil borettslaget holdes økonomisk ansvarlig. Det er også lovpålagt å sette av 2 % av bruttolønn til pensjon.

Dette er kun utdrag av vilkårene.

Synes du det er vanskelig å finne frem til hvilke forsikringer dere trenger? Vi hjelper deg å tilpasse pakken til deres behov. Be om pristilbud

Ny som styreleder?

Å være styreleder kan være et utfordrende ansvar. Store felles
verdier skal holdes i orden, og mange har en mening om hvordan ting skal og bør være.

5 tips til deg som er fersk styreleder  

[call-link-text]

Vil du snakke med en rådgiver?

Skriv inn telefonnummeret ditt, så ringer vi deg.

Vennligst vent...

Takk!
Vi ringer deg

En av våre rådgivere ringer deg straks.

Beklager, vi har stengt

Ønsker du at vi ringer deg når vi åpner igjen?

Ja, ring meg opp senere

[chat-link-text]

Ta boligsjekken - forebygg skader

Del Gjensidiges boligsjekk med beboerne i borettslaget eller sameiet ditt. Dere får bedre kontroll over skaderisikoene, og beboerne hjelper til med å forebygge skader.