Navigasjon, søk og logg inn

Trenger du hjelp?Chat med oss
b8dde1

Cyberforsikring

Forsikringen hjelper deg hvis bedriften utsettes for datakriminalitet som for eksempel hackere, virus på e-post eller andre dataangrep. Bedriften får erstatning og hjelp av IT-eksperter, slik at skadevirkningene av et dataangrep blir minst mulig.

Dette er cyberforsikring

Med Cyberforsikring er du godt rustet hvis bedriften blir utsatt for et dataangrep. Mørketallsundersøkelsen fra Næringslivets Sikkerhetsråd tar for seg dataangrep mot norsk næringsliv. Undersøkelsen fra 2016 viser at over en fjerdedel av norske virksomheter har opplevd dataangrep det siste året. Det er spesielt små og mellomstore bedrifter som er mest utsatt for denne type angrep. 

Du kan redusere risikoen for dataangrep

Hva kan du gjøre for å forebygge et dataangrep, og hva gjør du hvis du har mistanke om at dette har skjedd?

Forebygging i bedriften

  • Oppgradere maskin og programvare
  • Installere sikkerhetsoppdateringer
  • Ta sikkerhetskopi (backup)
  • Kryptere informasjon, for eksempel harddiskkryptering,
  • Sørge for god sikkerhetsopplæring av ansatte, blant annet bevisstgjøring om at vedlegg i e-poster kan være en kilde til virus

 

Mistanke om dataangrep

Har du mistanke om at det har skjedd et datainnbrudd, er det viktig at du kobler av nettverket (trådøst og evt. kabel) så raskt som mulig. Deretter må du ringe til vår samarbeidspartner CGI  på telefon 51 22 26 10, så hjelper de deg videre.

 

Hva dekker forsikringen?

Teknisk bistand til å kartlegge omfang

Bedriften din får hjelp av IT-eksperter til å kartlegge årsaken til og omfanget av datainnbruddet.
Du må ikke betale egenandel for å få hjelp til å kartlegge om det har skjedd et datainnbrudd.

 

Rekonstruering av data- og programvare

Bedriften din får dekket kostnader til å re-installere og gjenopprette data og programvare.

Driftstap

Forsikringen dekker det eventuelle driftstapet bedriften din blir påført på grunn av datainnbruddet.

Kriminalitet

Dekker bedriftens direkte økonomiske tap når dette har oppstått som følge  av datainnbruddet. 

Erstatningsansvar overfor tredjepart

Forsikringen dekker det rettslige erstatningsansvaret bedriften din kan holdes ansvarlig for dersom en tredjepart blir påført et direkte økonomisk tap.

Tap av sensitive opplysninger

  • Hvis bedriften din blir utsatt for ID-tyveri som følge av datainnbruddet, vil du få veiledning i hvordan bedriften kan forebygge og begrense skadevirkningene. Ved behov tilbyr vi også juridisk assistanse.
  • Hvis personopplysninger som bedriften din  har ansvar for har kommet på avveie som følge av et datainnbrudd, dekker forsikringen bedriftens kostnader knyttet til å oppfylle den lovpålagte plikten til å varsle Datatilsynet. Vi hjelper også til med en konkret vurdering av om det er nødvendig å varsle andre enn Datatilsynet.

Geografisk område

Forsikringen gjelder i hele Norden.

Forsikringssum og egenandel

Hver dekning har en standard forsikringssum på 1 million kroner, totalt 5 millioner kroner.

Dersom datainnbruddet har medført kostnader eller tap som dekkes av forsikringen, er egenandelen 10 000 kroner per skadehendelse. Driftstap dekkes 24 timer etter at skaden hindrer driften.