Navigasjon, søk og logg inn

Trenger du hjelp?Chat med oss
b8dde1

Enkelt Liv

Med Enkelt Liv får du som er selvstendig næringsdrivende og mellom 18-55 år, mulighet til å ha forsikring "gjennom jobben", slik andre arbeidstakere vanligvis har. 

Dette er Enkelt Liv

Enkelt Liv er en pakke med fire helse- og livsforsikringer som er spesialtilpasset deg med enkeltpersonforetak. 

Hvis du skulle bli syk eller utsatt for en ulykke, får du hjelp til å komme raskt tilbake i jobb. Du får også økonomisk trygghet hvis du blir varig invalid eller får en alvorlig sykdom.

Prisen på Enkelt Liv er gunstig for deg fordi du kjøper alle forsikringene i èn pakke.

Forsikringer i grunnpakken

Livsforsikring

Livsforsikring gir dine etterlatte en engangsutbetaling hvis du skulle falle fra som følge av sykdom eller ulykke.

Innholdet i denne dekningen:
20 G (G= Grunnbeløpet i folketrygden. 1 G= kroner 92 576 per 01.05.2016)

 • varighet til 75 år
 • gradvis avtrappende forsikringssum fra 55 år til 5 G ved 75 år
 • gjelder uansett dødsårsak

Ulykkesforsikring

Ulykkesforsikring gir deg en engangsutbetaling og dekker behandlingsutgifter hvis du blir invalid som følge av en ulykke på fritiden.

Innholdet i denne dekningen:
20 G (G= Grunnbeløpet i folketrygden. G= kroner 92 576 per 01.05.2016)

 • varighet til 75 år
 • Engangsutbetaling av forsikringssummen er 20 G ved 100% medisinsk invaliditet som følge av ulykke.
 • Lavere invaliditetsgrad gir forholdsmessig lavere forsikringssum.
 • Behandlingsutgifter på kr. 50.000

Alvorlig sykdom

Alvorlig sykdom gir deg en engangsutbetaling dersom du blir rammet av en alvorlig sykdom. Eksempel på sykdom kan være kreft, hjerteinfarkt, hjerneslag, MS eller brannskader.

Innholdet i denne dekningen:
1,5 G (G= Grunnbeløpet i folketrygden. G= kroner 92 576 per 01.05.2016)

 • varighet til 60 år
 • rask engangsutbetaling ved fastsatt diagnose
 • dekker presist definerte diagnoser og transplantasjoner

Behandlingsforsikring

Behandlingsforsikring (Behandlingsgaranti Pluss) hjelper deg å komme raskere tilbake i arbeid hvis du blir syk eller skadet.

Innholdet i denne dekningen:

 • varighet til 55 år
 • Dekker utgifter til fysikalsk behandling, psykolog, legespesialist, operasjon og annen behandling ved privat sykehus innen 14 virkedager.
 • Dekker reise- og oppholdsutgifter ved behandling hos legespesialist/på privat sykehus

 

Valgfri tilleggsdekning - dødsfall

Du kan velge å kjøpe en tilleggsdekning til livsforsikringen på 20 G som  ligger i grunnpakken. Denne dekningen kan bare kjøpes av deg som er innehaver av enkeltpersonforetaket.

Innholdet i denne dekningen:
10 G (G= Grunnbeløpet i folketrygden. G= kroner 92 576 per 01.05.2016)

 • varighet til 75 år
 • årlig avtrappende forsikringssum fra 55 år til 2,5 G ved 75 år
 • gjelder uansett dødsårsak
 • kan bare kjøpes av innehaver (maks 2 x 10 G)

 

 

Hvem kan kjøpe Enkelt Liv?

Du som:

 • er innehaver av et enkeltpersonforetak
 • har en annen, aktiv forsikring i Gjensidige
 • er mellom 18-55 år
 • har fast bostedsadresse i Norge og medlem i norsk folketrygd

 • Ektefellen eller samboeren din (kan kjøpe grunnpakke)

 

Sjekk pris og kjøp

Prisene på Enkelt Liv varierer etter alder og utdanning, i tillegg til hvilken type virksomhet du driver. Det vil også ha betydning om du røyker eller ikke.

 

[call-link-text]

Be om tilbud

Jeg ønsker å snakke med en forsikringsrådgiver.

Vennligst vent...

Takk!
Vi ringer deg

En av våre rådgivere ringer deg straks.

Beklager, vi har stengt

Ønsker du at vi ringer deg når vi åpner igjen?

Ja, ring meg opp senere

[chat-link-text]