Navigasjon, søk og logg inn

b8dde1

Helse- og livsforsikring for enkeltpersonforetak

Enkelt Liv er en forsikring tilpasset deg som driver enkeltpersonforetak. Hvis du skulle bli syk eller utsatt for en ulykke, får du hjelp til å komme raskt tilbake i jobb. Du får også økonomisk trygghet hvis du blir varig invalid eller får en alvorlig sykdom. 

Sjekk pris og kjøp Enkelt Liv

Dette er Enkelt Liv

Enkelt Liv er en pakke med fire helse- og livsforsikringer tilpasset deg med enkeltpersonforetak, og som er mellom 18 og 65 år. 

Du får flere fordeler med Enkelt Liv, blant annet:

 • engangsutbetaling ved ulykke eller alvorlig sykdom
 • raskere behandling hvis du blir syk eller skadet
 • utbetaling til etterlatte hvis du skulle falle fra

Prisen på Enkelt Liv er gunstig for deg fordi du kjøper alle forsikringene samlet.

Folketrygdens grunnbeløp (G) justeres hvert år, og er per 1. mai 2017 på 93 634 kroner

Hvilke forsikringer får du?

 • En livsforsikring er ikke noe du tegner for deg selv, men for den eller de som du er viktig for. Forsikringen gir dine etterlatte en engangsutbetaling hvis du skulle falle fra som følge av sykdom eller ulykke.

  Denne forsikringen dekker:

  Engangsutbetaling på 20 G 

  • Forsikringen gjelder frem til du fyller 80 år.
  • Forsikringssummen reduseres årlig fra 55 år til 1,25 G ved 80 år.
  • Forsikringen gjelder uansett dødsårsak.
 • Ulykkesforsikring gir deg en engangsutbetaling hvis du blir varig invalid som følge av en ulykke. I tillegg dekker vi behandlingsutgifter.

  Denne forsikringen dekker:

  Engangsutbetaling på 20 G 

  • Forsikringen gjelder frem til du fyller 80 år.
  • Hvor mye du får utbetalt kommer an på graden av invaliditet. Engangsutbetaling av forsikringssummen er 20 G ved 100 % medisinsk invaliditet som følge av ulykke.
  • Dekker behandlingsutgifter på 50 000 kroner.
 • Alvorlig sykdom gir deg en engangsutbetaling hvis du blir rammet av en alvorlig sykdom. Eksempel på sykdom kan være kreft, hjerteinfarkt, hjerneslag, MS eller brannskader.

  Denne forsikringen dekker:

  Engangsutbetaling på 1,5 G

  • Forsikringen gjelder frem til du fyller 67 år.
  • Rask engangsutbetaling ved fastsatt diagnose.
  • Dekker presist definerte diagnoser og transplantasjoner.
 • Behandlingsforsikring Pluss hjelper deg å komme raskere tilbake i arbeid hvis du blir syk eller skadet.

  Denne forsikringen dekker:

  • Forsikringen gjelder frem til du fyller 70 år.
  • Forsikringen dekker utgifter til fysikalsk behandling, psykolog, legespesialist, operasjon og annen behandling ved privat sykehus innen 14 virkedager.

Valgfri tilleggsdekning - livsforsikring

Du kan også velge å kjøpe en tilleggsdekning på 10 G eller 20 G til livsforsikringen som ligger i grunnpakken. Denne tilleggsdekningen kan bare kjøpes av deg som er innehaver av enkeltpersonforetaket. 

 • 10 G (G = Grunnbeløpet i folketrygden som per 1. mai 2017 er på 93 634 kroner)

  • Forsikringen gjelder frem til du fyller 80 år.
  • Forsikringssummen reduseres årlig fra 55 år til 1,25 G ved 80 år.
  • Gjelder uansett dødsårsak.
  • Kan bare kjøpes av innehaver av enkeltpersonforetaket.
  • Maks forsikringssum er 20 G.

Hvem kan kjøpe Enkelt Liv?

Enkelt Liv kan kjøpes av deg som:
 
 • er innehaver av et enkeltpersonforetak
 • har en annen aktiv forsikring i Gjensidige fra før
 • er mellom 18-65 år
 • har fast bostedsadresse i Norge og medlem i norsk folketrygd

 Hvis du kjøper Enkelt Liv kan du også medforsikre ektefellen eller samboeren din.

[call-link-text]

Be om tilbud

Jeg ønsker å snakke med en forsikringsrådgiver.

Vennligst vent...

Takk!
Vi ringer deg

En av våre rådgivere ringer deg straks.

Beklager, vi har stengt

Ønsker du at vi ringer deg når vi åpner igjen?

Ja, ring meg opp senere

[chat-link-text]

Hei, trenger du hjelp med å kjøpe denne forsikringen?

Chat med oss