Sjøforsikring, havbruk og byggerisiko

Vi tilbyr forsikringer til virksomheter langs kysten som driver fiskeri, kystfrakt, havbruk og verft. 

Virksomhet rettet mot fiskefartøy og næringsbåter over 15 meter betjener vi gjennom tre samarbeidende sjøtrygdelag. Disse har spisskompetanse innenfor sjøforsikring og kan kontaktes direkte.

Byggerisiko betjenes av Bud og Hustad. Havbruk og næringsbåter under 15 meter betjenes av vår egen Marineavdeling som har spesialister innenfor disse fagområdene.

Kontakt oss

Kontakt oss på marine@gjensidige.no, så finner vi ut hvordan vi kan forsikre deres fartøy eller anlegg på best mulig måte.

Relatert innhold

Virksomhet rettet mot fiskefartøy og næringsbåter over 15 meter betjener vi gjennom tre samarbeidende sjøtrygdelag. Disse har spisskompetanse innenfor sjøforsikring og kan kontaktes direkte.

Byggerisiko betjenes av Bud og Hustad. Havbruk og næringsbåter under 15 meter betjenes av vår egen Marineavdeling som har spesialister innenfor disse fagområdene.

Kontakt oss

Kontakt oss på marine@gjensidige.no, så finner vi ut hvordan vi kan forsikre deres fartøy eller anlegg på best mulig måte.

For fartøyer, byggerisiko og havbruk forsikrer vi

Næringsbåter over 15 meter

Betjenes av Sjøtrygdelagene. Forsikringene er basert på Nordisk Sjøforsikringsplan som er utarbeidet av CEFOR.

Næringsbåter under 15 meter

Vi tilbyr kasko og ansvarsforsikringer. Vilkårene bygger på CEFOR-vilkår for mindre næringsfartøy

Fiskefartøy

Betjenes av Sjøtrygdelagene. Forsikringene er basert på Nordisk Sjøforsikringsplan som er vilkår utarbeidet av CEFOR

Byggerisiko

Betjenes av Bud og Hustad. Vi forsikrer fartøyene når de er under bygging på verftet og til de er levert til reder. Hovedområdet vårt er Norge, men vi dekker også risikoer utenlands

Havbruk

Vi forsikrer matfisk, rogn, yngel og stamfisk både på land og i sjø. I tillegg forsikrer vi øvrig utstyr, arbeidsbåter og de landforsikringer dere har behov for

Personforsikring for fiskere

Betjenes av Sjøtrygdelagene. De tilbyr pakkeløsninger med personforsikringer basert på avtale med Norges Fiskarlag