Navigasjon, søk og logg inn

Gjensidige Bank er en del av Nordea

d0debb

Bank for landbruket

Vi kan tilby skreddersydde lån og kredittløsninger for bonden. Med en bankforbindelse som kjenner landbruket, er du godt forberedt til å opprettholde og videreutvikle driften på gården.

Her finner du fullstending prisliste for deg som er landbrukskunde. Medlem i  Norsk Bonde- og Småbrukarlag? Se prisliste for NBS her.

Lån til landbruket

Planlegger du utvidelser eller ønsker du å legge om driften? Har du en produksjon med sesongbaserte svingninger og vet at det vil ta en stund før inntektene kommer?

Lån gir fleksibilitet og forutsigbarhet. Gode finansierings­muligheter bidrar til å opprettholde en jevn drift.

Vi har to typer lån og hjelper deg å finne løsninger som er tilpasset ditt behov:

 • Landbrukslån er et tradisjonelt annuitetslån for investeringer med pant i eiendom  
 • Fleksilån landbruk er en fleksibel låneramme, hvor du selv bestemmer nedbetaling og opplåning. Renter og terminomkostninger betales månedlig.

Vi tilbyr ikke byggelån.

 LandbrukslånFleksilån landbruk
% av verdier som kan belånes Inntil 80 % av konsesjonspliktig eiendoms verdiInntil 60 % av konsesjonspliktig eiendoms verdi 
Nominell rente*Fra 3,85 %*Fra 3,85 %*
Flytende/ fast renteFlytende renteFlytende rente
NedbetalingstidFleksibel, inntil 30 årFleksibel, inntil 10 år, deretter er refinansiering mulig
Avdragsfrihet Inntil 5 årBestem størrelsen på avdragene selv

*Egne priser for medlemmer av

Generasjonsskiftelån

Skal du overta eller kjøpe et gårdsbruk?

Vi vet at et generasjonsskifte kan innebære mange forandringer. Med et generasjonsskiftelån er du godt forberedt til å håndtere de økonomiske forpliktelsene ved overtakelse av et gårdsbruk.

Et generasjonskiftelån er et annuitetslån for deg som er under 45 år og som skal overta eller kjøpe et gårdsbruk:

 • Du kan låne inntil 85 % av eiendommens verdi
 • Du får renterabatt for lån mellom 500 000 og 3 500  000 kroner
 • Du få renterabatt i 3 år og mulighet for avdragsfrihet i inntil 5  år
Prosent av eiendommen som kan belånesInntil 85 % av konsesjonspliktig eiendomsverdi
Nominell rente u/ 60 %3,55 %*
NedbetalingstidInntil 30 år
AvdragsfrihetInntil 5 år
RenterabattInntil 3 år, og kun på lån mellom 500 000 kr og 3,5 mill.  kr

Landbrukskonto

En landbrukskonto er en egen brukskonto for landbruksdriften. Den gir deg muligheten til å skille næringsdrift fra privatøkonomi og vil gi en bedre oversikt for både deg og regnskapsfører.

Fordeler med landbrukskonto:

 • Gratis å opprette, disponere, eller avslutte
 • Flere kan få disposisjonsrett til kontoen
 • Ubegrenset antall uttak
 • Full oversikt i nettbanken, brettbanken eller mobilbanken
 • Regninger, e-faktura og avtalegiro kan betales fra kontoen

Slik oppretter du landbrukskonto

Lønns- og brukskonto

Din bankhverdag kan bli enklere med vår lønns- og brukskonto. Få full oversikt over ditt daglige forbruk og alle inn- og utbetalinger.

Fordeler med lønns- og brukskonto:
 • Vi har ingen begrensninger på antall uttak i året
 • Du kan opprette AvtaleGiro og eFaktura for faste betalinger
 • Du kan enkelt  bestille bankkort tilknyttet kontoen i nettbanken   
 • Du kan gi disposisjonsrett til kontoen og bestille ekstra kort til ektefelle/samboer
 • Full oversikt i nettbanken, brettbanken eller mobilbanken
Slik oppretter du lønns- og brukskonto

Slik oppretter du konto eller bestiller bankkort

Ønsker du å opprette konto eller bestille bankkort?

Registrer deg som kunde.

Er du kunde fra før kan du enkelt logge inn for å opprette konto, bestille kort og søke om kredittkort i nettbanken.

Prisliste

Prisene gjelder landbruksproduktene våre fra 29. april  2019 og forutsetter aktiv bruk av banken.

Landbrukskonto

 

Landbruk Aktiv

Landbruk NBS

 RenteRente
Alle beløp0,05 % 0,15 % 

 Landbrukslån

 

Landbruk Aktiv

Landbruk NBS*

 Nom. renteEff. renteNom. renteEff. rente
Inntil 60 %3,85 %3,97 %3,75 %3,86 %
Inntil 80 %4,50 %4,65 %4,40 %4,54 %

Søk landbrukslån  

Fleksilån landbruk

 

Landbruk Aktiv

Landbruk NBS*

 Nom. renteEff. renteNom. renteEff. rente
Inntil 60 %3,85 %3,97 %3,75 %3,86 %

Søk fleksilån landbruk

Generasjonsskiftelån

 

Landbruk Aktiv

Landbruk NBS*

 Nom. renteEff. renteNom. renteEff. rente
Inntil 60 % - første tre år3,55 %3,66 %3,45 %3,55 %
Inntil 60 % - etter tre år3,85 %3,97 %3,75 %3,86 %

Inntil 85 % - første tre år4,20 %4,33 %4,10 %4,22 %
Inntil 85 % - første tre år4,50 %4,64 %4,40 %4,54 %

Søk generasjonsskiftelån

*Ordinære kunder som ikke bruker banken aktivt betaler minst 0,25 prosentpoeng mer i nominell rente.