Navigasjon, søk og logg inn

d0debb

Bank for landbruket

Vi kan tilby skreddersydde lån og kredittløsninger for bonden. Med en bankforbindelse som kjenner landbruket, er du godt forberedt til å opprettholde og videreutvikle driften på gården.

Lån til landbruket

Planlegger du utvidelser eller ønsker du å legge om driften? Har du en produksjon med sesongbaserte svingninger og vet at det vil ta en stund før inntektene kommer?

Lån gir fleksibilitet og forutsigbarhet. Gode finansierings­muligheter bidrar til å opprettholde en jevn drift.

Vi har to typer lån og hjelper deg å finne løsninger som er tilpasset ditt behov:

 • Landbrukslån er et tradisjonelt annuitetslån for investeringer med pant i eiendom  
 • Fleksilån landbruk er en fleksibel låneramme, hvor du selv bestemmer nedbetaling og opplåning. Renter og terminomkostninger betales månedlig.

Vi tilbyr ikke byggelån.

 LandbrukslånFleksilån landbruk
% av verdier som kan belånes Inntil 80 % av konsesjonspliktig eiendoms verdiInntil 60 % av konsesjonspliktig eiendoms verdi 
Nominell rente*Fra 4,25 %*Fra 3,60 %*
Flytende/ fast renteFlytende renteFlytende rente
NedbetalingstidFleksibel, inntil 30 årFleiksibel, inntil 10 år, deretter er refinansiering mulig
Avdragsfrihet Inntil 5 årBestem selv størrelsen på avdragene 

*Egne priser for medlemmer av Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Generasjonsskiftelån

Skal du overta eller kjøpe et gårdsbruk?

Vi vet at et generasjonsskifte kan innebære mange forandringer. Med et generasjonsskiftelån er du godt forberedt til å håndtere de økonomiske forpliktelsene ved overtakelse av et gårdsbruk.

Et generasjonskiftelån er et annuitetslån for deg som er under 45 år og som skal overta eller kjøpe et gårdsbruk:

 • Du kan låne inntil 85 % av eiendommens verdi
 • Du får renterabatt for lån mellom 500 000 og 3 500  000 kroner
 • Du få renterabatt i 3 år og mulighet for avdragsfrihet i inntil 5  år
Prosent av eiendommen som kan belånesInntil 85 % av konsesjonspliktig eiendomsverdi
Nominell rente u/ 60 %3,00 %*
NedbetalingstidInntil 30 år
AvdragsfrihetInntil 5 år
RenterabattInntil 3 år, og kun på lån mellom 500 000 kr og 3,5 mill.  kr

*Egne priser for medlemmer av Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Landbrukskonto

En landbrukskonto er en egen brukskonto for landbruksdriften. Den gir deg muligheten til å skille næringsdrift fra privatøkonomi og vil gi en bedre oversikt for både deg og regnskapsfører.

Fordeler med landbrukskonto:

 • Gratis å opprette, disponere, eller avslutte
 • Flere kan få disposisjonsrett til kontoen
 • Ubegrenset antall uttak
 • Full oversikt i nettbanken, brettbanken eller mobilbanken
 • Regninger, e-faktura og avtalegiro kan betales fra kontoen

Slik oppretter du landbrukskonto

Lønns- og brukskonto

Din bankhverdag kan bli enklere med vår lønns- og brukskonto. Få full oversikt over ditt daglige forbruk og alle inn- og utbetalinger.

Fordeler med lønns- og brukskonto:
 • Vi har ingen begrensninger på antall uttak i året
 • Du kan opprette AvtaleGiro og eFaktura for faste betalinger
 • Du kan enkelt  bestille bankkort tilknyttet kontoen i nettbanken   
 • Du kan gi disposisjonsrett til kontoen og bestille ekstra kort til ektefelle/samboer
 • Full oversikt i nettbanken, brettbanken eller mobilbanken
Slik oppretter du lønns- og brukskonto

Slik oppretter du konto eller bestiller bankkort

Ønsker du å opprette konto eller bestille bankkort?

Registrer deg som kunde.

Er du kunde fra før kan du enkelt logge inn for å opprette konto, bestille kort og søke om kredittkort i nettbanken.

Prisliste

Prisene gjelder landbruksproduktene våre fra 12. desember 2018 og forutsetter aktiv bruk av banken.

Landbrukskonto

 Landbruk Aktiv Landbruk NBS
 RenteRente
Alle beløp0,05 %0,15 %

 

Landbrukslån

 Landbruk Aktiv Landbruk NBS*
 Nom. renteEff. renteNom. renteEff. rente
Inntil 60 %3,60 %3,72 %3,50 %3,60 %
Inntil 80 %4,25 %4,39 %4,15 %4,28 %

Søk landbrukslån  

 

 Fleksilån landbruk

 Landbruk Aktiv Landbruk NBS*
 Nom. renteEff. renteNom. renteEff. rente
Inntil 60 %3,60 %3,72 %3,50 %3,60 %

Søk fleksilån landbruk

Generasjonsskiftelån

 Landbruk Aktiv Landbruk NBS*
 Nom. renteEff. renteNom. renteEff. rente
Inntil 60 % - første tre år3,30 %3,40 %3,20 %3,30 %
Inntil 60 % - etter tre år3,60 %3,71 %3,50 %3,60 %
Inntil 85 % - første tre år3,95 %4,07 %3,85 %3,97 %
Inntil 85 % - etter tre år4,25 %4,38 %4,15 %4,28 %

Søk generasjonsskiftelån

*Ordinære kunder som ikke bruker banken aktivt betaler minst 0,25 prosentpoeng mer i nominell rente.