Våre personalforsikringer

Vi tilbyr en rekke forsikringer for de ansatte i bedriften din, og for deg som er selvstendig næringsdrivende. Er du usikker på hva dere trenger, kan du prøve den enkle veilederen vår for å se hva som er vanlig for liknende bedrifter. 

Gå til veilederen

Default

Lovpålagt - Dette må du ha på plass

Som arbeidsgiver er du pliktig til å trygge dine ansatte. Dette må du som arbeidsgiver ha i orden:

Lovpålagt yrkesskade
Det er et lovpålagt krav at dere som arbeidsgiver har yrkesskadeforsikring for alle ansatte, også deltidsansatte som gjelder i arbeid, på arbeidsstedet i arbeidstiden. Dette gjelder også deg selv dersom du er ansatt i eget AS.

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)
Norsk lov pålegger bedrifter å hjelpe ansatte med å spare penger til yrkeslivet er over. Det betyr å sørge for at ansatte får tjenestepensjon. Vi tilbyr innskudds­basert tjeneste­pensjon. Innskuddspensjon er pensjon der arbeidsgiver setter av en prosentdel av den ansattes lønn hvert år, minimum 2 %. Les mer om pensjon

 

Flere helse- og livsforsikringer

Lovpålagt yrkesskade og obligatorisk tjenestepensjon må være i orden for alle bedrifter som har ansatte. I tillegg kan dere bygge på med flere helse- og livsforsikringer som viktige fordeler for bedriften og de ansatte:

Yrkesskadeforsikring

Yrkesskadeforsikringen gir erstatning ved ulykke og sykdom som påføres i arbeid, på arbeidsstedet i arbeidstiden. Forsikringen dekker lovpålagt krav til forsikring for de ansatte.

Les mer om yrkesskade

Annen ulykke og Annen sykdom

Annen ulykke og Annen sykdom kan dekke bedriftens behov utover lovens krav om yrkesskadeforsikring. Med disse forsikringene kan bedriften inkludere ulykkesskade og sykdom som ikke er påført i arbeid.

Les mer om Annen ulykke og Annen sykdom

Behandlingsforsikring

Behandlingsforsikring garanterer at den ansatte får rask behandling ved behov. Da kan også veien til jobb bli raskere og rimeligere. 

Les mer om behandlingsforsikring

Reiseforsikring

Reiseforsikringer gjelder for alle yrkesreiser og/eller ferie- og fritidsreiser som varer inntil 10 uker i hele verden.

Les mer om reiseforsikring

Syk

For å sikre den ansatte økonomisk trygghet i en periode med langvarig sykdom, har vi utviklet en serie av enkeltstående forsikringsdekninger som kommer til utbetaling etter avtalte tidspunkt.

Les mer om Syk

Sykelønn

Sykelønnsforsikring er viktig for deg hvis du har ansatte i bedriften som har høyere lønn enn 6 G. Da sikrer du dekning av den delen av lønnen som ikke dekkes av folketrygden ved sykemelding.

Les mer om sykelønnsforsikring

Folketrygdens grunnbeløp (G) justeres hvert år, og er per 1. mai 2022 på 111 477 kroner.
Icon-tip

Alvorlig sykdom

Med forsikringen Alvorlig sykdom sikrer du dine ansatte økonomisk trygghet om de skulle bli rammet av en alvorlig sykdom.

Les mer om Alvorlig sykdom

Kollektiv ulykke

Med Kollektiv ulykke sikrer du dine ansatte ved ulykkesskade på en enkel måte.

Les mer om Kollektiv ulykke

Gruppeliv – Dødsfallsforsikring

Gruppelivsforsikringen for bedrifter er en forsikring dere kan kjøpe for en definert gruppe arbeidstakere. Forsikringen utbetales som en engangserstatning ved død, uansett årsak, tid og sted. 

Les mer om Gruppeliv

Sykeforsikring for selvstendig næringsdrivende

Forsikringen kan være fornuftig å ha for deg som er selvstendig næringsdrivende eller innehaver av firma som ikke har ansatte til å lede virksomheten når du er syk.

Les mer om sykeforsikringen

 

Er du selvstendig næringsdrivende, anbefaler vi en egen forsikringspakke med livs- og helseforsikringer tilpasset deg med eget firma uten ansatte. Les mer om Enkelt Liv her

Vi hjelper deg å hjelpe dine

En trygg bedrift er bedre rustet til å møte utfordringer, holde hjulene i gang og ta bærekraftige valg.

Vi gir dere praktiske råd og tilgang til nyttige tjenester som kan hjelpe dere med å forebygge sykefravær og sikre et godt arbeidsmiljø.

Les mer om hvordan dere kan forebygge sykefravær.