Ansvarsforsikring for IKT-virksomhet

Forsikringen er en kombinasjon av bedriftsansvar, produktansvar og formueansvar.

Default

Om Ansvarsforsikring for IKT-virksomhet

Forsikringen er aktuell for virksomheter som driver med informasjonstjenester, tjenester tilknyttet informasjonsteknologi, produksjon og salg av datautstyr og programvare.