Ansvarsforsikring for IKT-virksomhet

Forsikringen er en kombinasjon av bedriftsansvar, produktansvar og formueansvar.

Default

Om Ansvarsforsikring for IKT-virksomhet

Forsikringen er aktuell for virksomheter som driver med informasjonstjenester, tjenester tilknyttet informasjonsteknologi, produksjon og salg av datautstyr og programvare.

Forsikringen dekker:

  • Erstatningsansvar for person-, ting- og formueskade

Dersom kravet omfattes av forsikringsavtalen, behandler Gjensidige saken og betaler de nødvendige kostnader for avgjørelse av erstatningsspørsmålet.

Se alle ansvarsforsikringene våre