Ansvar for rådgivende ingeniør og arkitekt

Forsikringen dekker det rettslige erstatningsansvaret rådgivende ingeniører og arkitekter kan pådra seg for skade på person, ting og formueskade.

Default

Om Ansvarsforsikring for rådgivende ingeniør og arkitekt

Forsikringen dekker

  • både profesjonsansvaret og det erstatningsansvar virksomheten kan påføre tredjemann

Dersom kravet omfattes av forsikringsavtalen, behandler Gjensidige saken og betaler de nødvendige kostnader for avgjørelse av erstatningsspørsmålet.

Se alle ansvarsforsikringene våre

Forsikringen følger Norsk Standard

Forsikringen er bygget opp i samsvar med de standardkontrakter som benyttes innenfor bransjen, som for eksempel NS8401, NS8402 og NS8403.

Default