Bedriftsansvar

Bedriftsansvar sikrer deg hvis virksomheten din blir erstatningsansvarlig for en skade på personer eller ting.

Default

Om Bedriftsansvar

Bedriftsansvar er tilpasset ulike næringsvirksomheter. Det kan for eksempel være innen bygge- og anleggsvirksomhet, hotell- og restaurantvirksomhet, varehandel, industri, kraft- og vannforsyning, bergverksdrift, fiske og fangst, skogbruk og jordbruk.

Dette dekker forsikringen

Forsikringen dekker erstatningsansvar for fysiske skader på personer eller ting.

Et erstatningskrav behandles i to trinn:

  1. Det blir først vurdert om det finnes en forsikringsavtale som dekker kravet, for eksempel at forsikringsavtalen ikke har unntak for et slikt type krav. Hvis erstatningskravet er dekket av forsikring går man over i trinn 2.
  2. Gjensidige vil dekke kravet dersom din bedrift faktisk er erstatningsansvarlig.  Gjensidige vil vurdere om bedriften kan holdes rettslig erstatningsansvarlig for kravet. Dette reguleres av norsk rett og sentralt er Skadeserstatningsloven og praksis fra domstolene. Gjensidige saksbehandling er inkludert i den ansvarsforsikringen som er kjøpt. Selv dersom saken blir en rettslig prosess vil Gjensidige betale de kostander som påløper for å få saken avgjort av domstolene.  

Eksempler på skader som kan dekkes som ansvarsskader:

  • En rørlegger gjør en feil under kobling av rør på badet slik at det oppstår vannlekkasje i rommet ved siden av
  • Under rehabilitering av et hus gjør byggmesteren skade på den del av eierens hus som ikke er en del av rehabiliteringen, for eksempel vinduer
  • En sveiser gjør brannskade på en eiendom
  • En bil skades under vask i vaskehall  
  • Is faller ned fra taket på en næringseiendom og skader en bil som tilhører en kunde