Formueansvar

Forsikringen dekker erstatningsansvar for formuetap påført andre.

Default

Om Formueansvar

Formueansvar er aktuell for virksomheter som selger en tjeneste som ikke innebærer en fysisk utførelse. Eksempler kan være for konsulentvirksomhet, taksering, regnskapsfirma eller reklamebyrå. 

Dette dekker forsikringen

  • Erstatningsansvar for formuesskade (økonomisk tap som ikke er oppstått som følge av fysisk skade på person eller ting) 
  • Kontoransvar (det vil si erstatningsansvar) for skade på tredjemanns person eller ting, når skaden har skjedd ved kundebesøk eller i egenskap av eier eller bruker av kontorlokalet. 

Dersom kravet omfattes av forsikringsavtalen, behandler Gjensidige saken og betaler de nødvendige kostnader for avgjørelse av erstatningsspørsmålet.

 

Se alle ansvarsforsikringene våre