Formueansvar

Forsikringen dekker erstatningsansvar for formuetap påført andre.

Default

Om Formueansvar

Formueansvar er aktuell for virksomheter som selger en tjeneste som ikke innebærer en fysisk utførelse, for eksempel konsulentvirksomhet, taksering, regnskapsfirma eller reklamebyrå.

Forsikringen dekker:

  • Behandling av erstatningsansvar for formuesskade

Dersom kravet omfattes av forsikringsavtalen, behandler Gjensidige saken og betaler de nødvendige kostnader for avgjørelse av erstatningsspørsmålet.

  • Formuesskade er et økonomisk tap som ikke er oppstått som følge av fysisk skade på person eller ting. Dette kan for eksempel være feil eller forsømmelse begått av egne ansatte i bedriften som fører til økonomiske tap for andre.

Kontoransvar

I tilknytning til formuesskadeforsikringen er det mulig å kjøpe ansvarsforsikring for kontorets drift. En slik forsikring vil dekke ansvar for fysisk skade på person eller ting, for eksempel huseieransvaret.

For enkelte virksomheter og styrer tilbys egne formueskadeforsikringer:

  • Advokat
  • Inkassovirksomhet
  • Styre
  • Bank

 

Se alle våre ansvarsforsikringer