Miljøforsikring

Miljøforsikringen vår gir økonomisk beskyttelse hvis bedriften blir pålagt å gjøre rettende, avbøtende eller forebyggende tiltak etter Naturmangfoldloven.

Default

Om Miljøforsikring

Naturmangfoldloven skal sikre bevaring natur, landskap og biologisk mangfold. Ifølge loven kan en virksomhet bli holdt ansvarlig for å gjøre rettende eller avbøtende tiltak for å hindre forringelse av naturmangfoldet, eller begrense skader og ulemper.

Med miljøforsikring får dere juridisk og økonomisk hjelp hvis det skjer. Forsikringen er relevant for alle bedrifter som direkte eller indirekte påvirker natur og miljø i sitt virke, spesielt for bedrifter innen produksjon, landbruk og bygg- og anlegg.

Dette dekker forsikringen

  • Juridisk hjelp til å avklare om virksomheten kan holdes ansvarlig eller ikke
  • Kostnader virksomheten kan få som følge av pålegg om rettende og avbøtende tiltak, og å avverge og begrense skader og ulemper på egen og andres eiendom

 

Se alle ansvarsforsikringene våre