Miljøforsikring

Forsikringen dekker omkostningene for det ansvar virksomheten kan bli pålagt etter Naturmangfoldloven.

Default

Om Miljøforsikring

Naturmangfoldloven skal sikre bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold. I henhold til denne loven kan en virksomhet bli holdt ansvarlig for å hindre eller begrense en skade eller betale miljøerstatning.

En miljøforsikring skal beskytte virksomheten dersom det skjer. Miljøforsikring er viktig for virksomheter som for eksempel driver innenfor produksjon, industri, renovasjon, avfallsbehandling, deponi og bygg- og anlegg.

Dette dekker forsikringen

  • Kostnadene ved å hindre eller begrense skade på egen og andres eiendom. I Norge dekker den utgifter i forbindelse med pålegg om forebygging, gjenoppretting og miljøerstatning etter Naturmangfoldloven
  • Miljøerstatning etter Naturmangfoldloven. Miljøerstatning kan pålegges selv om det ikke har oppstått et økonomisk tap eller det ikke har skjedd en økologisk skade

 

Se alle ansvarsforsikringene våre