Produktansvar

Feil på produkter kan føre til skader på en person eller ting. Dersom du produserer, selger eller importerer et produkt bør du har en produktansvarsforsikring.

Sjekk pris og kjøp

Default

Om Produktansvar

Produktansvarsforsikringen dekker erstatningsansvaret en bedrift kan pådra seg dersom produktene som bedriften produserer eller selger forårsaker skader på personer eller ting.

Dette dekker forsikringen

  • erstatningsansvar for skade på person eller ting forutsatt at skaden er forårsaket av sikkerhetsmangel eller skadevoldende egenskaper ved produktet

Dersom kravet omfattes av forsikringsavtalen, behandler Gjensidige saken og betaler de nødvendige kostnader for avgjørelse av erstatningsspørsmålet.

Sjekk pris og kjøp

Tilbakekallelse av produkter

Som et tillegg til Produktansvar, kan dere kjøpe "Tilbakekallelse av produkter". Forsikringen dekker kostnadene for tilbakekallelse av produkter som kan utgjøre en fare for personer eller ting etter produktansvarsloven. 

I tillegg dekkes utgifter for kommunikasjonsrådgivning og annen rådgivning tilknyttet forbedring av internkontroll for forebygging av helsefare

Se alle ansvarsforsikringene våre