Næringsbygg­forsikring

Vi har et av markedets beste bygningsforsikringer. Forsikringen skal sikre eierens økonomiske interesser hvis bygningen skades.

Er du usikker på hva bedriften trenger av forsikringer? Prøv den enkle veilederen vår og se hva som er vanlig for liknende bedrifter. 

Gå til veilederen

Default

Næringsbyggforsikring

Med Næringsbygg Pluss tilbyr vi en forsikring som dekker de aller fleste plutselige og uforutsette skader på bygning. I tillegg til å dekke skade etter brann, vann, tyveri og naturskade, dekker Pluss også annen ytre og indre påvirkning som rammer bygningen.

Bærekraft i bygg og eiendom

I Gjensidige er vi opptatt av å bidra til en bærekraftig og fremtidsrettet samfunnsutvikling. Vi jobber systematisk med bærekraft i tråd med FNs bærekraftsmål, og innen næringsbygg og eiendomsutvikling har vi særlig fokus på følgende områder:

 • Risikovurdering og skadeforebyggende tiltak

Vi har lang tradisjon for å arbeide med skadeforebyggende tiltak. Vi legger stor vekt på skadeforebyggende arbeid som skal bidra til både et tryggere samfunn og redusert CO2-intensitet.

Vi gjennomfører årlig risikosjekk av et stort antall næringslivskunder, blant annet for å avdekke om vedlikehold er tilfredsstillende og reduserer risiko for brann, vann, værhendelser og andre miljømessige skader. Risikovurderingen (RM) er også avgjørende for prisingen av forsikringene. Vi foretar besiktigelse og gir grundig rådgivning for å sikre skadeforebyggende tiltak.

 • Vi gir miljøutbytte ved BREEAM-NOR-sertifisering etter skade

Energieffektive og miljøsertifiserte bygg er et viktig tiltak for å bidra til bærekraftige byer og samfunn, et av FNs bærekraftsmål.

Skulle det verste skje og bygningen blir totalskadet, gir vi miljøutbytte dersom dere velger å gjenoppbygge bygningen med BREEAM-NOR-sertifisering.

 • Spørsmål og svar om miljøutbytte

 • Hvis dere velger å bygge opp igjen bygget etter en skade slik at det oppnår BREEAM-NOR-sertifisering i klassen "Very Good" eller bedre, vil dere motta et miljøutbytte fra oss. Miljøutbyttet tilsvarer 5 % av erstatningssummen dere har fått for gjenoppbyggingen.

  Eksempel på miljøutbytte

  Dere får 100 millioner kroner i erstatning til å bygge opp etter en brann. Når bygget er ferdig, og dere kommer til oss med BREEAM-NOR-sertifikat, får dere utbetalt 5 millioner kroner (5 prosent) som miljøutbytte.

 • BREEAM-NOR er Norges mest utbredte miljøsertifisering for næringsbygg og boligsammenslutninger.

  Sertifiseringen innebærer dokumentert prestasjon i ni kategorier innen miljø for hele byggeprosjektet:

  • ledelse
  • helse- og innemiljø
  • energi
  • transport
  • vann
  • materialer
  • avfall
  • arealbruk
  • økologi
  • forurensning

  Et BREEAM-NOR-sertifikat utstedes i fem nivåer: Pass, Good, Very Good, Excellent eller Outstanding.

  Les mer på Grønn Byggallianse sine sider her

 • Ja, BREEAM-NOR-klassen "Very Good" og bedre strekker seg utover Byggeteknisk forskrift (TEK) og har strengere krav til dokumentasjon.

 • BREEAM-NOR-kriterier er utviklet for nybygg og rehabilitering av

  • kontorbygg
  • industribygg (inkl. lager)
  • bygninger innen varehandel (inkl. restauranter og kjøpesenter)
  • undervisningsbygg (inkl. barnehager, skoler, og universitet)
  • boligsammenslutninger

  Alle nybygg og rehabiliteringsprosjekter kan sertifiseres, men andre bygningstyper enn de nevnt over må få utarbeidet et tilpasset sett av kriterier.

 • Vil dere vite mer om BREEAM-NOR-sertifiseringen eller hva det innebærer, kan dere kontakte Grønn Byggallianse.

  Ønsker dere å få BREEAM-NOR-sertifisering etter skade på bygget, vil vi veilede dere videre for å undersøke muligheten for BREEAM-NOR-sertifisering ved gjenoppføringen.

 • Det trenger ikke å skje en skade på bygningen for å tenke bærekraft i eiendom. Grønn Byggallianse anbefaler hva byggeiere og forvaltere som tar klima og miljø på alvor bør gjøre i dag for å være konkurransedyktige i en grønn fremtid.

   Se ti anbefalte strakstiltak for små og store byggeiere her.

Hvilke fordeler gir et miljøsertifisert bygg?

 • Høyere markedsverdi
 • Høyere leieinntekter
 • Større belegg
 • Lavere driftskostnader
 • Økt brukertilfredshet
 • Redusert finansiell risiko

 

Se mer på byggalliansen.no

Vilkår

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Fullstendige vilkår

Fullstendige vilkår er tilpasset virksomheten deres og baserer seg på informasjon dere oppgir i forkant av kjøpet.

 • Hvis dere ikke er forsikret hos oss, kan du be om tilbud og få tilsendt de fullstendige vilkårene før du gjennomfører kjøpet.
 • Hvis dere allerede er forsikret hos oss, kan du logge inn og finne de fullstendige vilkårene under forsikringene deres.

Alminnelige vilkår

Alminnelige vilkår er standardiserte, like for alle, og er ikke basert på informasjon dere oppgir. Det gjør det enklere for dere å sammenligne hva forsikringene dekker.

Se alminnelige vilkår for bedrifts- og landbruksforsikringer.