Forsikringspakken Enkelt Liv

Enkelt Liv er en livs- og helseforsikringspakke tilpasset den moderne bonden. Rammes du av sykdom eller skade, får du økonomisk hjelp til å komme raskere tilbake til driften og til å gjøre de tiltakene som trengs for deg, familien og gården.

Du får Enkelt Liv til en god pris fordi du kjøper alle forsikringene samlet i én pakke.

Les mer om Online lege

Folketrygdens grunnbeløp (G) justeres hvert år, og er per 1. mai 2019 på 99 858 kroner
Icon-tip

Enkelt Liv kan kjøpes av deg som:

  • er innehaver av et enkeltpersonforetak
  • har en annen aktiv forsikring i Gjensidige fra før
  • er mellom 18-65 år
  • har fast bostedsadresse i Norge og er medlem i norsk folketrygd

Hvilke forsikringer er riktige for deg?

Hvilke forsikringer du bør ha for å være tilstrekkelig dekket avhenger av virksomheten du driver og livssituasjonen din. Hvis du har ansatte er yrkesskadeforsikring og tjenestepensjon obligatorisk. Har du familie kan det være andre forsikringer du har behov for i tillegg.

Vi hjelper deg å finne frem til en forsikringsløsning tilpasset det behovet akkurat du har. Du kan enten chatte med oss eller ringe oss på 915 03100.

Livs- og helseforsikringspakke tilpasset den moderne bonden

Uerstattelige deg

På en gård er det mye som skal tas vare på, ikke minst er det viktig å ta godt vare på deg. Derfor har vi satt sammen en forsikringspakke for enkeltpersonforetak som sikrer driften bedre, ved å sikre deg bedre.
 

Sjekk pris og kjøp Enkelt Liv

Default

Forsikringspakken Enkelt Liv

Enkelt Liv er en livs- og helseforsikringspakke tilpasset den moderne bonden. Rammes du av sykdom eller skade, får du økonomisk hjelp til å komme raskere tilbake til driften og til å gjøre de tiltakene som trengs for deg, familien og gården.

Du får Enkelt Liv til en god pris fordi du kjøper alle forsikringene samlet i én pakke.

Les mer om Online lege

Folketrygdens grunnbeløp (G) justeres hvert år, og er per 1. mai 2019 på 99 858 kroner
Icon-tip

Enkelt Liv kan kjøpes av deg som:

  • er innehaver av et enkeltpersonforetak
  • har en annen aktiv forsikring i Gjensidige fra før
  • er mellom 18-65 år
  • har fast bostedsadresse i Norge og er medlem i norsk folketrygd

Hvilke forsikringer er riktige for deg?

Hvilke forsikringer du bør ha for å være tilstrekkelig dekket avhenger av virksomheten du driver og livssituasjonen din. Hvis du har ansatte er yrkesskadeforsikring og tjenestepensjon obligatorisk. Har du familie kan det være andre forsikringer du har behov for i tillegg.

Vi hjelper deg å finne frem til en forsikringsløsning tilpasset det behovet akkurat du har. Du kan enten chatte med oss eller ringe oss på 915 03100.

Livs- og helseforsikringspakke tilpasset den moderne bonden