Navigasjon, søk og logg inn

Forsikringspakken Enkelt Liv

Livs- og helseforsikring for enkeltpersonforetak

Enkelt Liv er en livs- og helseforsikringspakke tilpasset den moderne bonden. Rammes du av sykdom eller skade, får du hjelp til å komme raskere tilbake til driften og til å gjøre de tiltakene som trengs for deg, familien og gården.

Husk også at du har et yrke der tung fysisk belastning, store dyr, farlige kjemikalier og store maskiner kan utsette deg for betydelig fare.

Hvilke forsikringer får du?

Enkelt Liv er tilpasset deg som er innehaver av et enkeltpersonforetak. Prisen på Enkelt Liv er gunstig for deg fordi du kjøper alle forsikringene samlet. Ektefelle eller samboer kan selvsagt medforsikres.

Behandlingsforsikring Pluss

Behandlingsforsikring Pluss sikrer rask utredning og behandling slik at du kommer raskt tilbake til driften. Forsikringen reduserer behov for avløser, opprettholder inntekten og sikrer avling og dyrevelferd.

  • Forsikringen gjelder frem til du fyller 70 år.
  • Forsikringen dekker utgifter til fysikalsk behandling, psykolog, legespesialist, operasjon og annen behandling ved privat sykehus innen 14 virkedager.

Alvorlig sykdom

Alvorlig sykdom gir deg en engangsutbetaling hvis du blir rammet av en alvorlig sykdom, slik som kreft, hjerneslag, brannskader eller hjerteinfarkt. Pengene kan for eksempel brukes til å dekke lavere inntekt, omlegging av gårdsdrift eller rekreasjonsopphold.

 • Engangsutbetaling på 1,5 G

  (G = Grunnbeløpet i folketrygden som per 1. mai 2017 er på 93 634 kroner)

  • Forsikringen gjelder frem til du fyller 67 år.
  • Rask engangsutbetaling ved fastsatt diagnose.
  • Dekker presist definerte diagnoser og transplantasjoner.

Ulykkesforsikring

Ulykkesforsikring gir deg en engangsutbetaling hvis du blir varig invalid som følge av en ulykke. I tillegg dekker vi behandlingsutgifter. Forsikringen gir deg penger som kan komme godt med hvis du vil tilpasse gården mer praktisk til din endrede fysiske situasjon. Forsikringen kompenserer også for aktiviteter som ikke er viktige for driften, men kanskje viktige for deg, slik som jakt, fiske, bruk av hytte og lignende.

 • Engangsutbetaling på 20 G 

  (G = Grunnbeløpet i folketrygden som per 1. mai 2017 er på 93 634 kroner)

  • Forsikringen gjelder frem til du fyller 80 år.
  • Hvor mye du får utbetalt kommer an på graden av invaliditet. Engangsutbetaling av forsikringssummen er 20 G ved 100 % medisinsk invaliditet som følge av ulykke.
  • Dekker behandlingsutgifter på 50 000 kroner.

   

Livsforsikring

Livsforsikringen gir dine etterlatte en engangsutbetaling hvis du skulle falle fra som følge av sykdom eller ulykke. Pengene sikrer dine etterlatte mot gjeld og gjør det enklere for en ny generasjon å ta over gårdsdriften ved å kjøpe ut andre arvinger, gjøre nye investeringer eller dekke nedgang i inntekt.

 • Engangsutbetaling på 20 G 

  (G = Grunnbeløpet i folketrygden som per 1. mai 2017 er på 93 634 kroner)

  • Forsikringen gjelder frem til du fyller 80 år.
  • Forsikringssummen reduseres årlig fra 55 år til 1,25 G ved 80 år.
  • Forsikringen gjelder uansett dødsårsak.

Valgfri tilleggsdekning - livsforsikring

Du kan også velge å kjøpe en tilleggsdekning på 10 G eller 20 G til livsforsikringen som ligger i grunnpakken. Denne tilleggsdekningen kan bare kjøpes av deg som er innehaver av enkeltpersonforetaket. 

 • 10 G (G = Grunnbeløpet i folketrygden som per 1. mai 2017 er på 93 634 kroner)

  • Forsikringen gjelder frem til du fyller 80 år.
  • Forsikringssummen reduseres årlig fra 55 år til 1,25 G ved 80 år.
  • Gjelder uansett dødsårsak.
  • Kan bare kjøpes av innehaver av enkeltpersonforetaket.
  • Maks forsikringssum er 20 G.

Enkelt Liv kan kjøpes av deg som:

 • er innehaver av et enkeltpersonforetak
 • har en annen aktiv forsikring i Gjensidige fra før
 • er mellom 18-65 år
 • har fast bostedsadresse i Norge og er medlem i norsk folketrygd

Snakk med en rådgiver

Vil du vite mer om forsikringen Enkelt Liv eller har andre behov kan du selvfølgelig få snakke med oss. Du kan enten chatte med oss eller ringe oss på 915 03100.

[call-link-text]

Bli oppringt

Har du spørsmål om forsikringer for landbruket? Skriv inn telefonnummeret ditt, så ringer vi deg.

Vennligst vent...

Takk!
Vi ringer deg

En av våre rådgivere ringer deg straks.

Beklager, vi har stengt

Ønsker du at vi ringer deg når vi åpner igjen?

Ja, ring meg opp senere

[chat-link-text]
Livs- og helseforsikringspakke tilpasset den moderne bonden