Prosjektforsikring

Prosjektforsikringen er en fleksibel og omfattende forsikring som kan tegnes for alle typer bygg-, anlegg- og montasjeprosjekter.

Default

Om prosjektforsikring

Prosjektforsikringen trygger de økonomiske interessene til både entreprenør og byggherre.
Du kan velge mellom to forskjellige løsninger:

 • Prosjekt årsforsikring: Forsikrer alle prosjekter en entreprenør jobber med
 • Prosjekt enkeltanlegg: Forsikrer enkeltprosjekter

Forsikringen omfatter utførte bygge-, anleggs-, installasjons- og monteringsarbeider. Også materialer og utstyr som er losset på forsikringsstedet og skal inngå i prosjektet, er omfattet.

Forsikringen omfatter også

 • Utgifter til riving, rydding og merutgifter til destruksjon/midlertidig
 • Lagring av giftige eller miljøfiendtlige rester av skadede ting med inntil 3 millioner kroner
 • Påbud fra offentlig myndighet med inntil 2 millioner kroner
 • Rekonstruksjon av elektroniske og manuelle arkiver for inntil 1 millioner kroner

Forsikringen kan utvides til å dekke

 • Ekstrautgifter
 • Garantiperiode
 • Brakker og arbeidsutstyr
 • Eksisterende bygning tilhørende byggherre
 • Byggekran
 • Driftstap for byggherre
 • Driftstap for entreprenør