Reiseforsikring for bedrifter

Under er en oversikt over hva som er inkludert i basisforsikringen, og hva den kan utvides med. 

Detaljert oversikt

 For ansatte - kun yrkesreiserFor ansatte - kun fritidsreiser For den ansattes familie - kun fritidsreiser Kan utvides
Varighet 7 uker7 uker 7 uker  
Tapt eller skadet reisegodsInntil 30 000 krInntil 30 000 krInntil  60 000 kr 
  -   verdigjenstander som fotoutstyr og smykkerInntil 15 000 krInntil 15 000 krInntil 20 000 kr  
  -   tyveri fra låst skap på arbeids- og undervisningsstedInntil 5 000 krInntil 5 000 krInntil 5 000 kr 
Utgifter ved sykdom eller skade som oppstår på reisen til legebesøk, sykehusinnleggelse og hjemtransportIngen øvre grenseIngen øvre grense Ingen øvre grense  
  -   ved nødvendig avbrytelse av reiseInntil 1 200 kr / døgn, maks 50 000 kr per persInntil 1 200 kr / døgn, maks 50 000 kr per persInntil 1 200 kr / døgn, maks 100 000 kr 
-   forhåndsbetalte billetter til arrangementer eller utflukterDekkes mot originalkvitteringer Dekkes mot originalkvitteringer Dekkes mot originalkvitteringer  
  - ved eneste medreisendes sykdom, og påfølgende nødvendig avbrudd av ferie, dekkes merutgifter til opphold og transport Inntil 35 000 krInntil 35 000 kr Inntil 35 000 kr 
Avbestilling grunnet sykdom, ulykke eller skade på egen bolig  Inntil 50 000 krInntil 50 000 krInntil 100 000 kr 
Forsinkelse      
  - utgifter til klær og utstyr Dekkes mot originalkvitteringer Dekkes mot originalkvitteringer Dekkes mot originalkvitteringer  
  - ferie og fritidsreise med forsinkelse på mer enn 4 timer Inntil 3 000 krInntil 3 000 kr 
  - yrkesreiseInntil 6 000 kr   
  - nødvendig ombooking ved mistet forbindelseInntil  20 000 krInntil 20 000 kr  Inntil 20 000 kr per sikret 
  - nødvendig overnatting som følge av forsinkelse i offentlig transport på mer enn 8 timerInntil 1 500 krInntil 1 500 krInntil 4 000 kr 

Reiseulykke

Medisinsk invaliditet /dødsfall

100 000 kr   

Heltidsulykke

Medisinsk invaliditet /dødsfall

  100 000 kr100 000 kr 

Heltidsulykke barn 

Medisinsk invaliditet /dødsfall

  

Inntil  500 000 kr ved medisinsk  invaliditet,

inntil 50 000 kr ved død

 

Erstatningsansvar for skade påført en annens person eller eiendeler

Inntil 10 millioner krInntil 10 millioner krInntil kr 10 millioner kr 

Rettshjelp – gjelder på reiser utenfor Norden. Juridisk bistand som advokat, sakkyndig, når man er part i en tvist

Inntil 20 000 krInntil 20 000 krInntil 20 000 kr 

Evakuering etter ordre fra UD eller statlige myndigheter med forhåndsgodkjenning av Gjensidige

Inntil 30 000 krInntil 30 000 krInntil 60 000 kr 

Luftsport