Navigasjon, søk og logg inn

b8dde1

Reiseforsikring for bedrifter

En oversikt over hva som er inkludert i basisforsikringen, og hva du kan utvide den med. 

Oversikt

 

For ansatte — Yrkesreiser

Maks utbetaling per person

For ansatte / familie — Ferie- og fritidsreiser 

Maks utbetaling per person

 Kan utvides
Varighet10 uker10 uker 
Skade på eller tyveri av bagasjeUbegrensetUbegrenset 
  -   verdigjenstander som fotoutstyr og smykker40 000 kr40 000 kr 
Hjemtransport og utgifter ved sykdom eller skadeUbegrensetUbegrenset 
  -   ferieavbrudd på feriereise som var planlagt inntil 5 uker - ved akutt sykdom som medfører legebesøk og at du må være i ro/holde sengen på feriestedet 750 kr per døgn, maks 7 500 kr 
  -   tapte feriedager pga. sykehusopphold, hjemtransport eller fremskyndet hjemreise 1 500 kr per døgn, maks 100 000 kr 
  - forhåndsbetalte billetter til arrangementer eller utflukterDekkes mot originalkvitteringer Dekkes mot originalkvitteringer  
  -   ved sykdom hos eneste medreisende, og påfølgende nødvendig avbrudd av ferie, dekkes merutgifter til opphold og transport

 

100 000 kr 
Skade på leiebil på yrkesreise, innen- og utenlands, også dagsreiser

15 000 kr av egenandel hos leiebilfirma

  
Skade på leiebil på feriereise i utlandet 15 000 kr av egenandel hos leiebilfirma 
Leie av feriebolig - Tap av depositum ved leie av feriebolig inntil 15 000 kr 
Avbestilling grunnet sykdom, ulykke eller skade på egen bolig UbegrensetUbegrenset 
Forsinkelse    
  - bagasje  på ferie og fritidsreise 5 000 kr 
  - bagasje på yrkesreise10 000 kr  

Innhenting av reiserute:
Merutgifter til reise/opphold hvis du forsinkes med 1,5 time eller mer pga. værforhold, teknisk/mekanisk feil, trafikkuhell eller nødlanding

25 000 kr25 000 kr 

Reiseulykke

Medisinsk invaliditet /dødsfall

300 000 kr  

Heltidsulykke

Medisinsk invaliditet /dødsfall

 300 000 kr 

Heltidsulykke barn - Medisinsk invaliditet

Dødsfall

 

500 000 kr 

100 000 kr

 

Rettslig erstatningsansvar

15 millioner kr15 millioner kr 

Rettshjelp

100 000 kr100 000 kr 

Evakuering

UbegrensetUbegrenset 

Luftsport