Reiseforsikring for bedrifter

Under er en oversikt over hva som er inkludert i basisforsikringen, og hva den kan utvides med. 

Detaljert oversikt

  Reiseforsikring for den ansatte - kun yrkesreiser Reiseforsikring for den ansatte - kunfritidsreiser  Reiseforsikring for den ansattes familie - kun fritidsreiser  Kan utvides
Varighet  7 uker 7 uker  7 uker   
Tapt eller skadet reisegods Inntil kr 30 000 Inntil kr 30 000  Inntil kr 60 000   
 -  verdigjenstander som fotoutstyr og smykker Inntil kr 15 000 Inntil kr 15 000  Inntil kr 20 000   
 -  tyveri fra låst skap på arbeids- og undervisningssted Inntil kr 5 000 Inntil kr 5 000  Inntil kr 5 000   
Utgifter ved sykdom eller skade som oppstår på reisen til legebesøk, sykehusinnleggelse og hjemtransport Ingen øvre grense Ingen øvre grense  Ingen øvre grense   
 -  ved nødvendig avbrytelse av reise Inntil kr 1 000 / døgn, maks kr 50 000 pr pers Inntil kr 1 000 / døgn, maks kr 50 000 pr pers Inntil kr 1 000 / døgn, maks kr 100 000 pr pers  
-   forhåndsbetalte billetter til arrangementer eller utflukter Dekkes mot originalkvitteringer  Dekkes mot originalkvitteringer  Dekkes mot originalkvitteringer   
 - ved eneste medreisendes sykdom, og påfølgende nødvendig avbrudd av ferie, dekkes merutgifter til opphold og transport  Inntil kr 35 000 Inntil kr 35 000  Inntil kr 35 000   
Avbestilling grunnet sykdom, ulykke eller skade på egen bolig  Inntil kr 40 000 Inntil kr 40 000  Inntil kr 100 000   
Forsinkelse         
 - utgifter til klær og utstyr  Dekkes mot originalkvitteringer  Dekkes mot originalkvitteringer  Dekkes mot originalkvitteringer   
 - ferie og fritidsreise med forsinkelse på mer enn 4 timer   Inntil kr 3 000 Inntil kr 3 000  
 - yrkesreise Inntil kr 6 000      
 - nødvendig ombooking ved mistet forbindelse Inntil kr 20 000 Inntil kr 20 000     
 - nødvendig overnatting som følge av forsinkelse i offentlig transport på mer enn 8 timer Inntil kr 1 500 Inntil kr 1 500  Inntil kr 4 000   

Reiseulykke

Medisinsk invaliditet /dødsfall

Kr 100 000      

Heltidsulykke

Medisinsk invaliditet /dødsfall

  Kr 100 000 Kr 100 000  

Heltidsulykke barn 

Medisinsk invaliditet /dødsfall

   

Inntil kr  500 000 ved medisinsk  invaliditet,

inntil kr 50 000 ved død

 

Erstatningsansvar for skade påført en annens person eller eiendeler

Inntil kr 10 mill Inntil kr 10 mill Inntil kr 10 mill  

Rettshjelp – gjelder på reiser utenfor Norden. Juridisk bistand som advokat, sakkyndig, når man er part i en tvist

Inntil kr 20 000 Inntil kr 20 000 Inntil kr 20 000  

Evakuering etter ordre fra UD eller statlige myndigheter med forhåndsgodkjenning av Gjensidige

Inntil kr 30 000 Inntil kr 30 000 Inntil kr 60 000  

Luftsport