Reiseforsikring for bedrifter

En oversikt over hva som er inkludert i basisforsikringen, og hva du kan utvide den med. 

Oversikt

 

For ansatte — Yrkesreiser

Maks utbetaling per person

For ansatte / familie — Ferie- og fritidsreiser 

Maks utbetaling per person

 Kan utvides
Varighet 10 uker10 uker  
Skade på eller tyveri av bagasjeUbegrensetUbegrenset 
  -   verdigjenstander som fotoutstyr og smykker40 000 kr40 000 kr  
Hjemtransport og utgifter ved sykdom eller skadeUbegrensetUbegrenset 
  -   ved nødvendig avbrytelse av feriereise 1 500 kr per døgn, maks 100 000 kr 
  -   ved nødvendig avbrytelse av yrkesreise1 500 kr per døgn, maks 100 000 kr  
  - forhåndsbetalte billetter til arrangementer eller utflukterDekkes mot originalkvitteringer Dekkes mot originalkvitteringer  
  -   ved eneste medreisendes sykdom, og påfølgende nødvendig avbrudd av ferie, dekkes merutgifter til opphold og transport

 

100 000 kr 
Skade på leiebil på yrkesreise og feriereise

15 000 kr av egenandel hos leiebilfirma

15 000 kr av egenandel hos leiebilfirma 
Leie av feriebolig - Tap av depositum ved leie av feriebolig inntil 15 000 kr 
Avbestilling grunnet sykdom, ulykke eller skade på egen bolig UbegrensetUbegrenset 
Forsinkelse    
  - bagasje  på ferie og fritidsreise 5 000 kr 
  - bagasje på yrkesreise10 000 kr  

Innhenting av reiserute:
Merutgifter til reise/opphold hvis du forsinkes med 1,5 time eller mer pga. værforhold, teknisk/mekanisk feil, trafikkuhell eller nødlanding

25 000 kr 25 000 kr 

Reiseulykke

Medisinsk invaliditet /dødsfall

300 000 kr  

Heltidsulykke

Medisinsk invaliditet /dødsfall

 300 000 kr 

Heltidsulykke barn - Medisinsk invaliditet

Dødsfall

 

500 000 kr 

100 000 kr

 

Rettslig erstatningsansvar

15 millioner kr15 millioner kr 

Rettshjelp

100 000 kr100 000 kr 

Evakuering

UbegrensetUbegrenset 

Luftsport