Best på innskuddspensjon

Med pensjonsordning i Gjensidige har du valgt en leverandør med topp avkastning, bransjens beste omdømme og de mest tilfredse kundene.

På topp i alle tre kategorier

To ganger i året rangerer Gabler leverandørene av innskuddspensjon i en innskuddspensjonsanalyse. Gabler foretar en vurdering ut fra

  • analyse av status i dag
  • hva leverandørene har prestert tidligere
  • forutsetningene for å levere gode resultater i fremtiden

I en årrekke har vi ligget helt i teten. Denne gang beholder vi gull- og sølvplass samlet, med profilen "Gjensidige Aktiv Balansert" på topp, godt fulgt av "Gjensidige Kombinert Balansert". Bakgrunnen for topprangeringen er et bra forhold mellom forventet avkastning og risiko, og at pensjonsprofilene har levert god risikojustert avkastning.

Vi topper også rangeringen av profiler med høy risiko med "Gjensidige Aktiv Offensiv" . For profiler med lav risiko ligger "Gjensidige Kombinert Trygg" på førsteplass, med "Gjensidige Aktiv Trygg" på andreplass. 

I et pensjonsperspektiv med 40 års opptjening, kan et par prosent forskjell i avkastning bety dobbelt så mye i pensjon.  Pensjon er pengene du skal leve av når du ikke skal jobbe lenger, så god avkastning på sparekapitalen er viktig. Det er verd å tenke på når bedriften skal velge pensjonsleverandør. Det er forholdet mellom aksjer og renter som avgjør hvor stor risiko det er i pensjonsprofilen. Jo mer aksjer det er i profilen, jo større risiko sier vi at det er, fordi svingninger i aksjemarkedet lettere fører til opp- og nedgang i verdi. Samtidig gir det mulighetene for høyere avkastning og dermed også mer i pensjon. 

Det er vanlig at bedriften velger "Alderstilpasset profil" ved etablering av pensjonsavtale for de ansatte. Denne pensjonsprofilen tilpasser andelen aksje- og rentefond til den ansattes alder.  Andel aksjer er høyest når man er ung. Etter hvert som den ansatte blir eldre, reduseres aksjeandelen – og dermed også risikoen – gradvis. Ved pensjonsalder er aksjeandelen 20 %. Med denne pensjonsprofilen slipper den ansatte å tenke på å bytte mellom de forskjellige pensjonsprofilene.

Den enkelte ansatte kan imidlertid når som helst bytte til en annen profil med høyere eller lavere risiko. Det er kostnadsfritt for den ansatte å bytte mellom de forskjellige pensjonsprofilene.

Bransjens beste omdømme

Gjensidige har det klart beste omdømmet blant selskapene i finansnæringen, ifølge Ipsos' profilundersøkelse. Gjensidiges plassering har vært stigende, og vi har hele tiden oppnådd høyere plassering enn konkurrentene våre. Vi topper listen for finansbransjen både når det gjelder omdømme generelt, for samfunnsansvar og moral og for miljøbevissthet.