Informasjon om koronaviruset for bedriftskunder - Theme - Næringsliv

Koronaviruset og bedriftsforsikring

Her har vi samlet våre ofte stilte spørsmål om bedriftsforsikring og koronaviruset for å hjelpe deg å finne svar på det du lurer på. 

Har dere stanset eller gjort endringer i driften som følge av koronaviruset, ønsker vi at du tar kontakt med oss for å vurdere forsikringsbehovet deres. Da kan vi sammen finne den beste løsningen og gjøre eventuelle endringer slik at vi er trygge på at dere er riktig forsikret. 

Ofte stilte spørsmål om bedriftsforsikring

Gå til forsiden for bedrift

Reiseforsikring

 • Jeg har reiseforsikring gjennom jobben. Hva dekker reiseforsikringen ved avbestilling eller kansellering som følge av koronaviruset?

  Har du reiseforsikring gjennom arbeidsgiver, kan du lese mer om reiseforsikring og koronaviruset her.

  Husk at skal du melde en sak på reiseforsikringen du har gjennom arbeidsgiver, trenger du forsikringsnummeret på reiseforsikringen. Om du ikke har registrert forsikringsnummeret hos oss fra før, kan du få det fra arbeidsgiveren din. Ofte deler arbeidsgiver det via intranettet, i personalhåndboken eller lignende. 
   
 • Vi må avlyse en jobbreise på grunn av koronaviruset. Hva dekker reiseforsikringen? 

  Hvis dere har en yrkesreiseforsikring, kan dere lese mer om reiseforsikringen og koronaviruset her

Personalforsikring og permittering

 • På grunn av koronasituasjonen har vi sendt ut permitteringsvarsel til våre ansatte. Hvordan er det med personalforsikringene til de ansatte i perioden de er permitterte? Må denne løpe som vanlig eller er det vanlig å stoppe den for en periode? 

  Den ansatte er fortsatt å regne som ansatt under permittering, og som hovedregel bør man derfor være forsiktig med å si opp forsikringene. Hvis det likevel er behov for å foreta tilpasninger av personalforsikringene, ber vi deg om å ta kontakt med din rådgiver eller ring oss på 915 03100 for råd og videre veiledning.

 • Hva skjer med pensjon når de ansatte permitteres?

  Vi har en egen hjelpeside for spørsmål rundt pensjon og permittering. Les mer her

Driftstapsforsikring

 • Vi har stanset eller redusert driften vår som følge av koronaviruset. Hva dekker driftstapsforsikringen? 

  Driftstapsforsikringen gir erstatning for tap ved helt eller delvis redusert drift, men bare når dette er en følge av en erstatningsmessig skade på forsikret bygning eller eiendeler. Driftstap som er en følge av myndighetenes tiltak for å hindre spredning av koronaviruset, er derfor ikke dekket. Krav om stenging eller avlysning av arrangementer dekkes ikke.

  Det er også et generelt unntak for skader som er en følge av blant annet virus. Det betyr at heller ikke driftstap som er en følge av desinfisering av lokalene eller annen direkte påvirkning av viruset vil være dekket.
   
 • Finnes det en forsikring vi kan kjøpe for å få dekket driftstap hvis man må stenge hele eller deler av virksomheten som følge av koronaviruset? 

  Vi har dessverre ikke en forsikring som vil dekke et eventuelt driftstap der bedriften må stenge på grunn av koronaviruset eller andre virus.
   
 • Kan vi få erstatning dersom de ansatte settes i karantene og må jobbe hjemmefra?

  Forsikring for driftstap gir erstatning ved avbrudd på grunn av skade på ting eller bygning. At personalet må i karantene eller jobbe hjemmefra på grunn av koronaviruset, kan derfor ikke dekkes av forsikringen. 

  Se Folkehelseinstituttets råd om smitteforebygging og planlegging ved karantene her

Næringsbyggforsikring

 • Vi flytter fra bygningen som følge av koronaviruset. Hvilke krav stiller Gjensidige til en virksomhet som er midlertidig lukket? Hva skal til for å opprettholde forsikringsdekningen?

  Selv om dere midlertidig stenger virksomheten og det ikke er aktivitet i bygningen, opprettholder dere fortsatt forsikringsdekningen så lenge nødvendig sikring og vedlikehold fortsatt gjennomføres. Dette må skje i henhold til sikkerhetsforskriftene som du finner i forsikringsvilkårene for næringsbyggforsikringen. Forsikringsvilkårene finner du om du logger inn

Avlysning og avbestillinger

 • Vi har fått mange avbestillinger som følge av koronaviruset. Har dere en forsikring for dette?

  Vi har dessverre ingen forsikringer som erstatter avbestillinger på grunn av koronaviruset.

 • Vi planlegger et arrangement et stykke frem i tid og lurer på om vi bør ha en forsikring dersom arrangementet må avlyses som følge av pålegg fra myndighetene. Har dere noen forsikring som kunne dekke dette for arrangementer?

  Vi har dessverre ingen forsikringer som kan dekke eventuelle avlysninger av arrangement som følge av koronaviruset.

Andre ofte stilte spørsmål

 • Jeg er selvstendig næringsdrivende og er bekymret for å bli smittet. Hva gjør jeg hvis jeg blir syk og må holde meg hjemme i for eksempel 14 dager? Har dere noen forsikringer som kan hjelpe med løpende utgifter i et slikt tilfelle?

  Blir du syk og må holde deg hjemme over lenger tid, kan du som har forsikringen Sykeavbrudd for selvstendig næringsdrivende fra før melde en sak til oss. Forsikringen sikrer midler til å dekke faste driftsutgifter og lønn over 6 G ved 100 % sykemelding. Vanligvis starter utbetalingen etter 16 dager, hvis ikke annet er avtalt. Merk at det ikke er mulighet for å kjøpe denne forsikringen nå.
   
 • Vi har fått betydelige endringer i driften og omsetningen som følge av koronaviruset. Bør vi gjøre endringer i forsikringene våre?

  Ønsker dere å vurdere forsikringsbehovet deres etter at driften har stoppet opp eller har blitt endret som følge av koronaviruset, ønsker vi at du kontakter oss for å sikre beste vurdering. Da kan vi sammen finne den beste løsningen og sikre at dere er riktig forsikret.

   
 • Vil du prate med oss? Gå til kundeservice her
 • Gå til skademelding
   
 • Få råd og tips om pensjonsordninger og permittering
 • Se våre ofte stile spørsmål om koronaviruset og landbruksforsikring

Informasjonen er sist oppdatert 10.08.20