Norges Bondelags Cyberforsikring

En cyberforsikring er en forsikring mot følgene av datakriminalitet. Med Norges Bondelags Cyberforsikring er dere sikret IT-bistand og hjelp til å begrense skadevirkningene av et dataangrep.

Default

Dagens digitale landbruk

I landbruket har teknologien utviklet seg i raskt tempo, og mange driftsløsninger er basert på informasjonsteknologi. Melkeroboten, GPS-senderen på traktoren, møkkaskraperen, foringsmaskinen, lys/luft-justering i husdyrrommet - hva skjer hvis de stopper opp, eller ikke lar seg styre?

Risikobildet for dataangrep er endret. Faren for virus, hacking, svindel og andre dataangrep er økende. Det kan f.eks være at en informasjonsstreng i en driftsløsning på din gård, også anvendes i helt annen type teknologi, i et annet land – og derfor blir utsatt for angrep. Mange driftsløsninger styres av en applikasjon på mobilen, eller den er kanskje koblet til en pc som du også bruker til nettsøk eller epost? Muligheten for å bli rammet av dataangrep er stor og vi rammes vilkårlig.

Norges Bondelags Cyberforsikring gir dere både praktisk og økonomisk hjelp til å håndtere et eventuelt dataangrep og skadevirkningene av dette.

Norges Bondelags Cyberforsikring er en kollektiv forsikring som kun er tilgjengelig for medlemmer av Bondelaget, til en egen gunstig pris.

Hva dekker forsikringen?

Norges Bondelags Cyberforsikring er en næringsforsikring og gjelder for medlemmets landbruksvirksomhet.

  • Dere får hjelp av IT-eksperter til å kartlegge årsaken til, og omfanget av, datainnbruddet. Gjensidiges IT-samarbeidspartner vil yte den tekniske bistanden. Dere betaler ikke egenandel for hjelpen med å kartlegge om det har skjedd et datainnbrudd.

  • Forsikringen dekker kostnaden med å gjenopprette data og datasystemer til slik de var før datainnbruddet.

  • Et datainnbrudd kan føre til at driften stopper opp, slik at dere taper inntekter, eller kostnadene øker. Forsikringen sikrer at dere får det samme driftsresultatet som dere ville hatt uten skade.

  • Blir virksomheten deres utsatt for tyveri eller svindel som følge av datainnbrudd, dekker forsikringen deres direkte økonomiske tap.

  • Hvis en tredjepart blir påført et direkte økonomisk tap fordi dere har blitt utsatt for et datainnbrudd, dekker forsikringen det rettslige erstatningsansvaret virksomheten kan holdes ansvarlig for.

  • Skulle virksomheten deres bli utsatt for ID-tyveri som følge av datainnbruddet, vil dere få veiledning i hvordan dere kan forebygge og begrense skadevirkningene. Ved behov tilbyr vi også juridisk assistanse.

  • Hvis personopplysninger som dere er ansvarlige for kommer på avveie etter et datainnbrudd, dekker forsikringen veiledning og hjelp til å varsle Datatilsynet og de som eier personopplysningene, for eksempel ansatte eller kunder.

Geografisk område

Forsikringen dekker bedriftens tap og erstatningsansvar i Norge.

Forsikringssum

Hver dekning har en standard forsikringssum på 1 million kroner, totalt 5 millioner kroner.

Egenandel 

Hvis datainnbruddet har medført kostnader eller tap som dekkes av forsikringen, er egenandelen 10 000 kroner per skadehendelse. Driftstap dekkes 24 timer etter at skaden hindrer driften.

Be om tilbud på forsikring her

Last ned brosjyren om Norges Bondelags Cyberforsikring (PDF)

Se flere fordeler som medlem i Norges Bondelag