Pensjonsfordeler for medlemmer av Norges Bondelag

Norges Bondelag har forhandlet frem de beste prisene for deg på pensjon, og du kan få rabatt på både administrasjons- og forvaltningskostnaden.

Trenger du råd om pensjon eller sparing, kan du få hjelp av våre autoriserte rådgivere. De har høy kunnskap om de ulike pensjons- og spareordningene.

Les mer om pensjonssparing

Logg inn og få full oversikt over pensjonen din

Pensjonssparing med rabatt for Norges Bondelag

Sparing i fond med utsatt skatt. Pengene kan kan du få utbetalt når du selv ønsker.

Du får følgende rabatt så lenge du er medlem:

  • Redusert forvaltningskostnad for kombinerte pensjonsprofiler på 0,65 % av saldo, andre betaler 0,89 %.

Sparing til pensjon med skattefordel. Pengene kan du få utbetalt fra du er 62 år.

Du får følgende rabatt så lenge du er medlem:

  • Redusert forvaltnings­kostnad for kombinerte pensjonsprofiler på 0,65 % av saldo, andre betaler 0,89 %
  • 0 kroner i administrasjons­kostnad

En individuell forsikring som gir deg en månedlig kompensasjon for redusert inntekt ved arbeidsuførhet.

Du får følgende rabatt så lenge du er medlem:

  • 25 % rabatt på administrasjons­kostnaden

Pensjon fra tidligere arbeidsgivere. Det lønner seg å samle disse, siden du ellers betaler en kostnad for hver avtale du har.

Du får følgende rabatt så lenge du er medlem:

  • Redusert forvaltningskostnad for kombinerte pensjonsprofiler på 0,65 % av saldo, andre betaler 0,89 %.
  • Administrasjonskostnaden er 0,39 % av folketrygdens grunnbeløp. Ved saldo lavere enn 10 000 kroner, reduseres administrasjonskostnaden forholdsmessig.

Sparing i innskuddspensjon med skattefordel for deg som er selvstendig næringsdrivende. Du har innskuddsfritak som sikrer fortsatt innbetaling ved sykdom og du kan tilknytte uførepensjon. For at pensjonsordningen skal lønne seg bør næringsinntekten din være over 7,1 G.

Du får følgende rabatt så lenge du er medlem:

  • Forvaltningskostnaden er 0,76 % for saldo opp til 5 millioner. Da er satsen redusert fra 0,89 % til 0,76 %. Forvaltningskostnaden reduseres ytterligere for saldo over 5 millioner.
  • Redusert administrasjonskostnad med 25 %.

Dette er en individuell pensjonsavtale som kan flyttes til oss. Det er ikke mulig å innbetale mer på avtalen, så avtalen vokser kun gjennom avkastningen.

Du får følgende rabatt så lenge du er medlem:

  • Redusert administrasjons­kostnad med 0,10 prosentpoeng.