Navigasjon, søk og logg inn

d0debb

Norsk Bonde og Småbrukarlag

Som medlem av Norsk Bonde og Småbrukarlag  får du gode rabatter på forsikringer i Gjensidige. Du får også svært gunstige bankbetingelser og medlemsfordel på pensjonsforsikring for selvstendig næringsdrivende.

 

Forsikring

ForsikringsproduktForsikringen dekkerMedlemsfordeler

Private tingforsikringer

Forsikring av hus, bil, innbo, reise og fritidshus m.m. 


Bilforsikring for nye unge medlemmer 18-30 år

20 % medlemsrabatt
(Har du færre enn 3 forsikringer er rabatten 16 %)

Ekstra 15 % rabatt på bilforsikring

Landbruksforsikringer

Forsikring av landbruksbygg, traktor, maskiner, husdyr, avbrudd, avling, ansvar, yrkesskade m.m.

23 % medlemsrabatt 

Norsk Bonde- og Småbrukarlags ulykkesforsikring for barn

Erstatning ved varig medisinsk invaliditet etter ulykke

Forsikringssum på 500 000 eller 1 million kroner

Svært gunstig medlemspris

Norsk Bonde- og Småbrukarlags ulykkesforsikring for voksne

Erstatning ved varig medisinsk invaliditet etter ulykke

Forsikringssum på enten 6, 12 eller 18 G, der G er  grunnbeløpet i folketrygden

Svært gunstig medlemspris

Be om tilbud på forsikring

Bank

 

BanktjenesteFormålMedlemsfordeler
Landbrukslån
Fleksilån Landbruk 
Landbruk0,50 % bedre lånerente enn standardkunder
0,10 % bedre lånerente enn totalkunder på landbruk
BoliglånPrivat bolig0,10 % bedre lånerente enn standardkunder
Generasjonsskiftelån
(inntil 100 % belåning)
 0,10 % bedre lånerente enn standardkunder
Brukskonto
Innskuddskonto
Landbrukskonto 
 0,10 % bedre lånerente enn totalkunder på landbruk