Norsk Bonde og Småbrukarlag

Som medlem av Norsk Bonde og Småbrukarlag får du gode rabatter på forsikringer i Gjensidige. Du får også svært gunstige medlemsfordeler på pensjonsforsikring for selvstendig næringsdrivende.

 

Forsikring

ForsikringsproduktForsikringen dekkerMedlemsfordeler

Private tingforsikringer

Forsikring av hus, bil, innbo, reise og fritidshus m.m. 


Bilforsikring for nye unge medlemmer 18-30 år

20 % medlemsrabatt
(Har du færre enn 3 forsikringer er rabatten 16 %)

Ekstra 15 % rabatt på bilforsikring

Landbruksforsikringer

Forsikring av landbruksbygg, traktor, maskiner, husdyr, avbrudd, avling, ansvar, yrkesskade m.m.

23 % medlemsrabatt 

Norsk Bonde- og Småbrukarlags ulykkesforsikring for barn

Erstatning ved varig medisinsk invaliditet etter ulykke

Forsikringssum på 500 000 eller 1 million kroner

Svært gunstig medlemspris

Norsk Bonde- og Småbrukarlags ulykkesforsikring for voksne

Erstatning ved varig medisinsk invaliditet etter ulykke

Forsikringssum på enten 6, 12 eller 18 G, der G er  grunnbeløpet i folketrygden

Svært gunstig medlemspris

Be om tilbud på forsikring

Pensjon

Som medlem av Norsk Bonde- og Småbrukarlag får du gode fordeler på pensjon.

Se hvilke pensjonsfordeler du får