Rådgivende Ingeniørers Forening

Tilbud på forsikringer

Som medlem i RIF får du spesialpris på utvalgte forsikringer i Gjensidige. Forsikringene kjøper du gjennom RIF Forsikringsservice AS.

Kontakt RIF Forsikringsservice for tilbud på forsikringer:

  • Clas Svanteson, telefon 91377330
  • Anja Salut, telefon 93445322

RIF Kontorforsikring

RIF Kontorforsikring er en forsikringspakke som dekker de grunnleggende forsikringsbehovene for driften din. Pakken kan utvides slik at du får en forsikring som passer akkurat dine behov.

Plussdekning

RIF sin kontorforsikring har Plussdekning. Det vil si at i tillegg til brann-, vann-, tyveri- og naturskader, betaler vi også for skader som skyldes ytre og indre påvirkning, for eksempel velting, fall, maskinhavari eller elektriske feil.

En fleksibel forsikring

Du velger selv forsikringssummen for maskiner, inventar, løsøre og varer. Ved behov kan du også velge å utvide forsikringssummen for flere av dekningene som omfattes av forsikringen. I tillegg kan du velge andre forsikringer som kan være naturlig for en rådgivende ingeniør.