Navigasjon, søk og logg inn

Gjensidige Bank er en del av Nordea

d0debb

Prisliste Landbruk

Prisene gjelder for landbrukskunder i Gjensidige Bank.

Se egne priser for medlemmer av Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Lån

Prisen gjelder fra 11.11.2019 for nye lån og kan bli endret.

Boliglån

Boliglån inntil 75 % av markedsverdi, flytende rente

Prisen forutsetter aktiv bruk av banken.

 Nominell renteEffektiv rente
Over 2 mill.3,10 %3,20 %
Under mill.3,30 %3,43 %
Les mer om bolig­lån

Boliglån inntil 75 % av markedsverdi, fast rente

 Nominell renteEffektiv rente
3 år*2,80 %2,89 %
5 år*2,90 %3,00 %
Les mer om bolig­lån med fast­rente
* Fast­renten kan endres på kort varsel. Det er rente­satsen på utbetalings­tidspunktet som vil være gjeldende.

Boligstart

Inntil 85 % av markedsverdi, flytende rente. Prisen forutsetter aktiv bruk av banken.

 

Nominell rente

Effektiv rente

Fra 2 mill.2,99 %3,09 %
Under 2 mill.3,10 %3,22 %

 Les mer om Boligstart

Boliglån Ung

Inntil 85 % av markedsverdi, flytende rente. Prisen forutsetter aktiv bruk av banken.

 

Nominell rente

Effektiv rente

Fra 2 mill.2,99 %3,09 %
Under 2 mill.3,10 %3,22 %

 Les mer om Boliglån Ung

Boligkreditt

Også kalt fleksilån. Prisen forutsetter aktiv bruk av banken.

 Nominell renteEffektiv rente
Fra 2 mill.3,34 %3,47 %
1-2 mill.3,34 %3,49 %
Inntil 1 mill.3,15 %3,39 %
Les mer om boligkreditt

Landbrukslån

 Prisen forutsetter aktiv bruk av banken.

 Nominell renteEffektiv rente
Inntil 60 %4,10 %4,23 %
Inntil 80 %4,75 %4,91 %
Les mer om Landbruks­lån

Generasjonsskiftelån

Prisen forutsetter aktiv bruk av banken.

 Nominell renteEffektiv rente
Inntil 60 % - første 3 år3,80 %3,91 %
Inntil 60 % - etter 3 år4,10 %4,22 %
Inntil 85 % - første 3 år4,45 %4,59 %
Inntil 85 % - etter 3 år4,75 %4,90 %
Les mer om generasjons­skiftelån

 

 

Mellomfinansiering

Prisen forutsetter aktiv bruk av banken.

 

Nominell rente

Effektiv rente

Alle beløp3,99 %4,56 %

Søker du lån hos oss kan du estimere behovet for mellomfinansiering i lånesøknaden. Du trenger derfor ikke å legge inn en egen søknad om dette.

 

Lån med pant i fritidseiendom

Vi tilbyr lån med pant i fritidseiendom, også kalt hyttelån, inntil 60 % av markedsverdi. Kontakt oss på 915 03100 for mer informasjon. Renten på lån med pant i fritidseiendom er den samme som for Topplån (se under).

Topplån

Prisen forutsetter aktiv bruk av banken.

 

Nominell rente

Effektiv rente

Belånings­grad 75-85 %3,75 %3,86 %

 Prisene gjelder nye lån* fra 27. juni 2019, for aktive kunder.

* Gjensidige Bank yter lån til privat­personer og selvstendig nærings­drivende som pantsetter egen bolig­eiendom. Lån som kvalifiserer til å ligge i Gjensidige Bank Boligkreditt oppnår våre beste rente­betingelser. Gjensidige Bank Boligkreditt AS er et heleid datter­selskap av Gjensidige Bank ASA. For lån over 10 millioner kroner gjelder egne priser.

Forbrukslån

 

Nominell rente

Effektiv rente

10 000 - 500 000 krFra 7,50 % til 21,40 %Fra 8,07 % til 23,95 %*

Bruk kalkulator for å beregne pris

Renten vil være individuell og fastsettes på bakgrunn av kredittvurdering. Renten kan endres. Nedbetalingstid inntil 15 år.

* Ved 500 000 kr over 15 år

Andre priser tilknyttet lån

Nye boliglån:

Etablerings­omkostning 750 kr
Depotomkostning 950 kr
Termin­omkostning 50 kr
Realkausjon, per sikkerhet1 000 kr
Termin­omkostning fleksilån70 kr

Mellomfinansiering boliglån:

Etableringsomkostning 750 kr
Depotomkostning 1 750 kr

Offentlig gebyrer boliglån:

Offentlig tinglysningsgebyr, pant i fast eiendom525 kr
Offentlig tinglysningsgebyr, overføring av pant fra annen bank0 kr
Offentlig tinglysningsgebyr, pant i borettslag430 kr
Forretnings­førers gebyr, pant i aksjeleilighetFastsettes av forretnings­fører

Kostnader ved endring av boliglån:

Sletting av sikkerhet0 kr
Betalingsutsettelse på lån (henstand)350 kr
Avdragsfrihet (endret løpetid) 600 kr
Endring av etablert sikkerhet600 kr
Endring av løpende lån (lånetype)600 kr

Refinansiering/opplåning (gjelder eksisterende lån)

 
Etablerings­omkostning0 kr
Depotkostnad650 kr

Forbrukslån:

Etableringsomkostninger950 kr
Terminomkostning50 kr
Betalingsfri/avdragsfrihet månedper gang 250 kr
Endring av løpetidper gang 250 kr
Endring av forfallsdatoper gang 250 kr

Billån:

Etablerings­omkostning billån2 200 kr
Endring av etablert sikkerhet600 kr
Termin­omkostning billånmed eFaktura/uten eFaktura 60 kr/85 kr
Transaksjonsoversikt, kopi av faktura250 kr
Offentlig tinglysningsgebyrpant i bil 1 516 kr
Elektronisk offentlig tinglysningsgebyrpant i bil 1 051 kr
Termin­omkostning billån – med eFaktura/uten eFaktura60 kr/85 kr
Betalingsfri måned (pr. måned)250 kr

Purregebyr og sen betaling:

1. gangs purring0 kr
2. gangs purring70 kr
Rettslig inkasso ifølge inkassoloven
Forsinkelsesrente ved sen betaling*9,25 %
* For forbruks­lån gjelder følgende for forsinkelses­rente: Ved for sen betaling påløper forsinkelses­rente med den rentesats som er bestemt etter lov om renter ved forsinket betaling. Forsinkelses­renten skal likevel ikke være lavere enn den renten som til enhver tid løper i kreditt­forholdet.
Refinansiering/opplåning (gjelder eksisterende lån)
Etablerings­omkostning250 kr
Depotkostnad750 kr

Priseksempler

Boliglån med flytende rente

Landbruk Aktiv:

 • Lånebeløp kr 2.000.000, innenfor 75 % av verdigrunnlag og 25 års løpetid.
 • Nominell rente 3,10 % p.a.
 • Annuitetslån med effektiv rente 3,20 % p.a., inkl. etablerings-omkostninger kr 750, depotomkostninger kr 950 og terminomkostninger kr 50.
 • Samlet kredittbeløp- og kostnader kr 2.891.573,-.

Gjelder for kunder som bruker banken aktivt. 

Boliglån med fastrente 

 • Lånebeløp kr 2.000.000, innenfor 75 % av verdigrunnlag, bindingstid 5 år og 25 års løpetid.
 • Nominell rente 2,90 % p.a.
 • Annuitetslån med effektiv rente 3,00 % p.a., inkl. etableringsomkostninger kr 750, depotomkostninger kr 950 og terminomkostning kr 50.
 • Samlet kredittbeløp- og kostnader kr 2.828.860,-.

Gjelder for kunder som bruker banken aktivt. Prisen er per 11.11.2019 for nye lån og kan bli endret

Boligstart

Landbruk Aktiv:

 • Lånebeløp kr 2.000.000, innenfor 85 % av verdigrunnlag og 25 års løpetid.
 • Nominell rente 2,99 % p.a.
 • Annuitetslån med effektiv rente 3,09 % p.a., inkl. etablerings-omkostninger kr 750, depotomkostninger kr 950 og terminomkostninger kr 50.
 • Samlet kredittbeløp- og kostnader kr 2.857.148,-.

Gjelder for kunder mellom 18 og 33 år som kjøper sin første bolig, og som bruker banken aktivt. 

Boliglån Ung

Landbruk Aktiv:

 • Lånebeløp kr 2.000.000, innenfor 85 % av verdigrunnlag og 25 års løpetid.
 • Nominell rente 2,99 % p.a.
 • Annuitetslån med effektiv rente 3,09 % p.a., inkl. etablerings-omkostninger kr 750, depotomkostninger kr 950 og terminomkostninger kr 50.
 • Samlet kredittbeløp- og kostnader kr 2.857.148,-.

Gjelder for kunder mellom 18 og 33 år som bruker banken aktivt. 

Boligkreditt

Landbruk Aktiv:

 • Låneramme kr 2.500.000, innenfor 60 % av verdigrunnlag, 80 % utnyttelse av kredittramme og 25 års løpetid.
 • Nominell rente 3,34 % p.a.
 • Annuitetslån med effektiv rente 3,47 % p.a., inkl. etablerings-omkostninger kr 750, depotomkostninger kr 950 og terminomkostninger kr 70. Samlet kredittbeløp- og kostnader kr 2.973.502,-.
 • Gjelder for kunder som bruker banken aktivt. 

Gjelder for kunder som bruker banken aktivt.

Forbrukslån 

Alle kunder:

 • Låneeksempel: 160 000 kr over 5 år
 • Nom. rente 10,9%/ eff. rente 12,42%
 • Etabl. gebyr 950 kr, mnd. gebyr 50 kr. kostnad 53 986
 • Totalt 213 986 
Dette gjelder for nye kunder i Gjensidige Bank/OPP Finans.

MasterCard


Landbruk Aktiv:

 • Eff. rente 19,56 %.
 • 15 000 kr over 12 mnd. 
 • Totalt 16 502 kr
Prisen er per 13. februar 2015 og kan bli endret.

VISA kredittkort


Landbruk Aktiv:

 • Eff. rente 19,56 %.
 • 15 000 kr over 12 mnd. 
 • Totalt 16 502 kr
Prisen er per 20. juni 2013 og kan bli endret.

 

 

Beregning av effektiv rente

Prisene fastsettes på bakgrunn av blant annet ditt totale engasjement med banken, sikkerhet og samlende langsiktige boliglån i Gjensidige Bank og Gjensidige Bank Boligkreditt. Beregningene av effektiv rente er gjort med utgangspunkt i følgende:

Boliglån 
Annuitetslån med 25 års løpetid. Lånebeløp på 2 mill kr., 1.5 mill. kr og 800 000 kr, inntil 75 % av verdigrunnlag. Inkludert terminomkostning 50 kr.

Boligkreditt
Annuitetslån med 25 års løpetid. Lånebeløp på 2 mill. kr, 1.5 mill. kr og 800 000 kr, inntil 60 % av verdigrunnlag. Inkludert terminomkostning 70 kr.

Boligstart
Annuitetslån med 25 års løpetid. Lånebeløp på 2 mill. kr, inntil 85 % av verdigrunnlag i egen bolig. Inkludert etableringsomkostning 750 kr og depotomkostning 950 kr, samt terminomkostning 50 kr.

Boliglån ung
Annuitetslån med 25 års løpetid. Lånebeløp på 2 mill. kr, inntil 85 % av verdigrunnlag i egen bolig. Inkludert etableringsomkostning 750 kr og depotomkostning 950 kr, samt terminomkostning 50 kr.

Fastrentelån
Annuitetslån med 25 års løpetid. Lånebeløp på 2,0 mill. kr, inntil 75 % av verdigrunnlag. Inkludert etableringsomkostning 750 kr og depotomkostning 950 kr, samt terminomkostning 50 kr.

Mellomfinansiering
Annuitetslån med løpetid 6 mnd., 5 mnd. avdragsfrihet. Lånebeløp på 2,0 mill. Inntil 85 % av verdigrunnlag. Inkludert etableringsomkostning kr 750,-, depotomkostning kr 1750,- og terminomkostning kr 50,-.

Billån for aktive kunder
Annuitetslån med 5 års løpetid. Lånebeløp på 150 000 kr. Inkludert termingebyr 60 kr og etableringsomkostninger 2 200 kr.

Innskudd og sparing

Prisen gjelder fra 21.10.2019  og kan bli endret.

Høyrentekonto

 

Rente

Alle beløp1,20 %
Alle beløp f.o.m. 29.11.20191,35 %
Uttaks­gebyr, etter 4 frie uttak1,00 %
Det er inntil 4 gebyrfrie uttak/over­føringer per kalenderår for Høyrente­konto. Ved uttak/overføringer utover dette er kostnaden 1 % av uttaks­beløpet/overførings­beløpet (maks 250 kroner per uttak). Avslutning av konto regnes også som uttak.
Åpne høyrente­kontoLes mer om høyrente­konto
 Les mer om formuekonto

Fastrente oppgjør

 

Rente

Alle beløp0,20 %
Før bindings­tiden på fastrente­innskudd utløper, får du tilbud om å fornye innskuddet til fast­renten som gjelder på det tidspunktet. Dersom ny avtale ikke opprettes, gjøres kontoen om til en fast­rente oppgjørs­konto.

Skattetrekkskonto

 

Rente

Alle beløp0,00 %

Kort

Prisene gjelder fra 9. april 2019.

Vi tilbyr ikke VISA kredittkort til nye kunder fra og med 01.10.2019.

Les vilkår for kredittkort

 BankkortMasterCardVISA kreditt­kort

Årspris  1) - Aktiv

275 kr0 kr0 kr

Årspris  1) - Basis

300 kr100 kr-
Vare­kjøp innland/ utland - Aktiv 2)0/2 kr0 kr0 kr
Vare­kjøp innland/ utland - Basis 2)2/3 kr0 kr0 kr
Kontant­uttak i innland/ utland - Aktiv 2)0/30 kr4 % (min. 40 kr) 3)4 % (min. 40 kr) 3)
Kontant­uttak i innland/ utland - Basis 2)5/30 kr4 % (min. 40 kr) 3)4 % (min. 40 kr) 3)
Overføring fra kreditt­kort 3)-4 % (min. 40 kr)4 % (min. 40 kr)
Betale regninger i nett­banken 3)-4 % (min. 40 kr)4 % (min. 40 kr)
Valuta­påslag ved bruk i utlandet1,75 %1,75 %1,75 %
Lading av «Ring kontant»-kort - Fordel/Basis0/5 kr--
Nom. rente på kreditt per måned - Fordel-1,50 %1,50 %
Nom. rente på kreditt per måned - Basis-1,63 %-
Effektiv rente per år - Fordel-19,56 %19,56 %
Effektiv rente per år - Basis-22,86 %-
eFaktura-0 kr0 kr

Gebyr ved papir­faktura

-35 kr35 kr
Påminnelses­gebyr ved for sen betaling-70 kr70 kr
Overtrekks­gebyr per faktura-125 kr125 kr
Erstatnings­kort/ haste­kort100 kr (alle kort)
Nødkontanter/ nødkortFra 850 kr (alle kort)

 

 Barne­kortUngdoms­kort
Årspris 1)0 kr0 kr
Vare­kjøp innland/utland 2)0 kr0 kr
Kontant­uttak i innland/utland 2)0 kr0 kr
Betale regninger i nett-, brett- og mobilbank-0 kr
Valuta­påslag ved bruk i utlandet 1,75 %1,75 %
Lading av «Ring kontant»-kort0 kr0 kr
Erstatnings­kort/ hastekort100 kr100 kr
 Bestill BarnekortBestill Ungdomskort
 1. Blir belastet konto måneden etter bestilling
 2. Ved varekjøp og minibank­uttak i utlandet kan de utenlandske brukerstedene/bankene ha egne gebyrer
 3. Rente og gebyr beregnes fra uttaksdato/ overføringsdato. Dette gjelder også ved overføring til konto og betaling på postkontor.

Kontokreditt

 AktivBasis

Kontokreditt

Effektiv rente21,52 %21,52 %
Provisjon av ramme, per måned0,10 %0,10 %

Andre priser

 Landbruk
Aktiv
Landbruk
Basis

Nettbank og mobilbank

Etablering0 kr0 kr
Årsavgift0 kr0 kr
Første kode­brikke0 kr0 kr
Betale regninger fra bruks­konto med/uten KID0 kr2/3 kr
Overføring mellom egne kontoer i Gjensidige Bank0 kr0 kr
AvtaleGiro0 kr2 kr
eFaktura0 kr0 kr
Melding om oppdrag ikke utført grunnet bl.a. manglende dekning/overskredet beløpsgrense, per transaksjon 1)25 kr25 kr
Kvittering i nett­bankens postkasse0 kr0 kr
Kvitterings­oblat per post12 kr12 kr
1) Finans­avtaleloven pålegger bankene å skriftlig informere sine kunder om betalings­oppdrag som ikke kan utføres grunnet bl.a. manglende dekning på konto og overskredet beløps­grense

Manuelle tjenester

Kopi av konto­utskrift75 kr75 kr
Kopi av bilag, per bilag 75 kr75 kr
Overføring mellom egne kontoer i Gjensidige Bank50 kr50 kr
Betaling til annen konto (annen kontoeier)75 kr75 kr
Erstatning av tapt eller skadet kode­brikke100 kr100 kr

Betale til utlandet

SEPA-betaling i EUR eller SEK til EU/EØS-land 1)30 kr30 kr
Andre betalinger til konto i utlandet60 kr60 kr
Ekspress­betaling til konto350 kr350 kr
Rettelse av mottatt oppdrag100 kr100 kr
Feil fra kunde som medfører reklamasjon300 kr300 kr
Telefaks­bekreftelse150 kr150 kr
Tillegg ved dekning av omkostninger i utlandet 2)Min. 135 krMin. 135 kr

1) Krav til betalingen:

 • Betalingen må være registrert med IBAN og BIC
 • Beløpet må være mindre enn EUR 50 000 eller SEK 500 000
 • Betalings­kostnadene må være delt mellom betaler og mottaker

2)  Minimumskostnaden kan variere ut fra omkostninger som mottakerbank og ev. mellombank fakturerer

Motta betaling fra utlandet

Overføring i EUR eller SEK fra EU/EØS-land 1)20 kr20 kr
Andre over­føringer til konto, mindre enn NOK 5000 eller motverdi i utenlandsk valuta50 kr50 kr
Andre over­føringer til konto, mer enn NOK 5000 eller motverdi i utenlandsk valuta100 kr100 kr

1) Krav til betalingen: 

 • Betalingen må være registrert med IBAN og BIC
 • Beløpet må være mindre enn EUR 50 000 eller SEK 500 000
 • Betalings­kostnadene må være delt mellom betaler og mottaker

Mobiltjenester

SMS-varsling, per melding3 kr3 kr

Purring og overtrekk

Purregebyr70 kr70 kr
Overtrekks­rente20,15 %20,15 %