Navigasjon, søk og logg inn

Gjensidige Bank er en del av Nordea

b8dde1

Prisliste for medlemmer i NBS

Som medlem i Norsk Bonde- og Småbrukarlag får du alltid konkurransedyktige priser og gode rentebetingelser på lån og innskudd.

Du får også automatisk tilgang til Din side, som gir deg full oversikt over kontoer, lån og forsikringer som du har hos oss.

Lån

Prisene gjelder nye lån fra og med 11. november 2019.

Boliglån

Boliglån inntil 75 % av markedsverdi, flytende rente

Prisen forutsetter aktiv bruk av banken.

 

Nominell rente

Effektiv rente

Fra 2 mill.3,10 %3,20 %
Under 2 mill.3,30 %3,43 %
 Les mer om bolig­lån

Boliglån inntil 75 % av markedsverdi, fast rente

 

Nominell rente

Effektiv rente

3 år*2,80 %2,89 %
5 år*2,90 %3,00 %
 Les mer om bolig­lån med fast­rente
* Fast­renten kan endres på kort varsel. Det er rente­satsen på utbetalings­tidspunktet som vil være gjeldende.

Boligstart

Inntil 85 % av markedsverdi, flytende rente. Prisen forutsetter aktiv bruk av banken.

 

Nominell rente

Effektiv rente

Fra 2 mill.2,99 %3,09 %
Under 2 mill.3,10 %3,22 %
 Les mer om Boligstart

Boliglån Ung

Inntil 85 % av markedsverdi, flytende rente. Prisen forutsetter aktiv bruk av banken.

 

Nominell rente

Effektiv rente

Fra 2 mill.2,99 %3,09 %
Under 2 mill.3,10 %3,22 %
 Les mer om Boliglån Ung

Boligkreditt

Også kalt fleksilån. Prisen forutsetter aktiv bruk av banken.

 

Nominell rente

Effektiv rente

Fra 2 mill.3,34 %3,47 %
1-2 mill.3,34 %3,49 %
Inntil 1 mill.3,15 %3,39 %
 Les mer om boligkreditt

Mellomfinansiering

Prisen forutsetter aktiv bruk av banken.

 

Nominell rente

Effektiv rente

Alle beløp3,99 %4,56 %

Søker du lån hos oss kan du estimere behovet for mellomfinansiering i lånesøknaden. Du trenger derfor ikke å legge inn en egen søknad om dette.

Lån med pant i fritidseiendom

Vi tilbyr lån med pant i fritidseiendom, også kalt hyttelån, inntil 60 % av markedsverdi. Kontakt oss på 915 03100 for mer informasjon. Renten på lån med pant i fritidseiendom er den samme som for Topplån (se under).

Topplån

Prisen forutsetter aktiv bruk av banken.

 

Nominell rente

Effektiv rente

Belånings­grad 75-85 % (Basis 75-80 %)3,75 %3,86 %

Prisene gjelder nye lån* fra 27. juni 2019  for aktive kunder.

* Gjensidige Bank yter lån til privat­personer og selvstendig nærings­drivende som pantsetter egen bolig­eiendom. Lån som kvalifiserer til å ligge i Gjensidige Bank Boligkreditt oppnår våre beste rente­betingelser. Gjensidige Bank Boligkreditt AS er et heleid datter­selskap av Gjensidige Bank ASA. For lån over 10 millioner kroner gjelder egne priser.

Forbrukslån

 

Nominell rente

Effektiv rente

10 000 - 500 000 krFra 7,50 % til 21,40 %Fra 8,07 % til 23,95 %*

Bruk kalkulator for å beregne pris

Renten vil være individuell og fastsettes på bakgrunn av kredittvurdering. Renten kan endres. Nedbetalingstid inntil 15 år.

* Ved 500 000 kr over 15 år

Andre priser tilknyttet lån

Nye boliglån:

Etablerings­omkostning 750 kr
Depotomkostning 950 kr
Termin­omkostning 50 kr
Realkausjon, per sikkerhet1 000 kr
Termin­omkostning fleksilån70 kr

Mellomfinansiering boliglån:

Etableringsomkostning 750 kr
Depotomkostning 1 750 kr

Offentlig gebyrer boliglån:

Offentlig tinglysningsgebyr, pant i fast eiendom525 kr
Offentlig tinglysningsgebyr, overføring av pant fra annen bank0 kr
Offentlig tinglysningsgebyr, pant i borettslag430 kr
Forretnings­førers gebyr, pant i aksjeleilighetFastsettes av forretnings­fører

Kostnader ved endring av boliglån:

Sletting av sikkerhet0 kr
Betalingsutsettelse på lån (henstand)350 kr
Avdragsfrihet (endret løpetid) 600 kr
Endring av etablert sikkerhet600 kr
Endring av løpende lån (lånetype)600 kr

Refinansiering/opplåning (gjelder eksisterende lån)

 
Etablerings­omkostning0 kr
Depotkostnad650 kr

Forbrukslån:

Etableringsomkostninger950 kr
Terminomkostning50 kr
Betalingsfri/betalingsfrihet månedper gang 250 kr
Endring av løpetidper gang 250 kr
Endring av forfallsdatoper gang 250 kr

Billån:

Etablerings­omkostning billån2 200 kr
Endring av etablert sikkerhet600 kr
Termin­omkostning billånmed eFaktura/uten eFaktura 60 kr/85 kr
Offentlig tinglysningsgebyrpant i bil 1 516 kr
Elektronisk offentlig tinglysningsgebyrpant i bil 1 051 kr
Termin­omkostning billån – med eFaktura/uten eFaktura60 kr/85 kr
Betalingsfri måned (pr. måned)250 kr

Purregebyr og sen betaling:

1. gangs purring0 kr
2. gangs purring70 kr
Rettslig inkasso ifølge inkassoloven
Forsinkelsesrente ved sen betaling*9,25 %
* For forbruks­lån gjelder følgende for forsinkelses­rente: Ved for sen betaling påløper forsinkelses­rente med den rentesats som er bestemt etter lov om renter ved forsinket betaling. Forsinkelses­renten skal likevel ikke være lavere enn den renten som til enhver tid løper i kreditt­forholdet.
Refinansiering/opplåning (gjelder eksisterende lån
Etablerings­omkostning250 kr
Depotkostnad750 kr

Priseksempler

 Gjelder for medlemmer i NBS.

Boliglån med flytende rente

 • Lånebeløp kr 2.000.000, innenfor 75 % av verdigrunnlag og 25 års løpetid.
 • Nominell rente 3,10 % p.a.
 • Annuitetslån med effektiv rente 3,20 % p.a., inkl. etablerings-omkostninger kr 750, depotomkostninger kr 950 og terminomkostninger kr 50.
 • Samlet kredittbeløp- og kostnader kr 2.891.573,-.

Gjelder for kunder som bruker banken aktivt. 

Boliglån med fastrente 

 • Lånebeløp kr 2.000.000, innenfor 75 % av verdigrunnlag, bindingstid 5 år og 25 års løpetid.
 • Nominell rente 2,90 % p.a.
 • Annuitetslån med effektiv rente 3,00 % p.a., inkl. etableringsomkostninger kr 750, depotomkostninger kr 950 og terminomkostning kr 50.
 • Samlet kredittbeløp- og kostnader kr 2.828.860,-.

Gjelder for kunder som bruker banken aktivt. Prisen er per 11.11.2019 for nye lån og kan bli endret.

Boligstart

 • Lånebeløp kr 2.000.000, innenfor 85 % av verdigrunnlag og 25 års løpetid.
 • Nominell rente 2,99 % p.a.
 • Annuitetslån med effektiv rente 3,09 % p.a., inkl. etablerings-omkostninger kr 750, depotomkostninger kr 950 og terminomkostninger kr 50.
 • Samlet kredittbeløp- og kostnader kr 2.857.148,-.

Gjelder for kunder mellom 18 og 33 år som kjøper sin første bolig, og som bruker banken aktivt. 

Boliglån Ung

 • Lånebeløp kr 2.000.000, innenfor 85 % av verdigrunnlag og 25 års løpetid.
 • Nominell rente 2,99 % p.a.
 • Annuitetslån med effektiv rente 3,09 % p.a., inkl. etablerings-omkostninger kr 750, depotomkostninger kr 950 og terminomkostninger kr 50.
 • Samlet kredittbeløp- og kostnader kr 2.857.148,-.

Gjelder for kunder mellom 18 og 33 år som bruker banken aktivt.

Boligkreditt

 • Låneramme kr 2.500.000, innenfor 60 % av verdigrunnlag, 80 % utnyttelse av kredittramme og 25 års løpetid.
 • Nominell rente 3,34 % p.a.
 • Annuitetslån med effektiv rente 3,47 % p.a., inkl. etablerings-omkostninger kr 750, depotomkostninger kr 950 og terminomkostninger kr 70.
 • Samlet kredittbeløp- og kostnader kr 2.973.502,-.

Gjelder for kunder som bruker banken aktivt.

Beregning av effektiv rente

Prisene fastsettes på bakgrunn av blant annet ditt totale engasjement med banken, sikkerhet og samlende langsiktige boliglån i Gjensidige Bank og Gjensidige Bank Boligkreditt. Beregningene av effektiv rente er gjort med utgangspunkt i følgende:

Boliglån 
Annuitetslån med 25 års løpetid. Lånebeløp på 2 mill kr., 1.5 mill. kr og 800 000 kr, inntil 75 % av verdigrunnlag. Inkludert etableringsomkostninger 750 kr, depotomkostninger 950 kr og terminomkostning 50 kr.

Boligkreditt
Annuitetslån med 25 års løpetid. Lånebeløp på 2 mill. kr, 1.5 mill. kr og 800 000 kr, inntil 60 % av verdigrunnlag. Inkludert etableringsomkostninger 750 kr, depotomkostninger 950 kr og terminomkostning 70 kr.

Boligstart
Annuitetslån med 25 års løpetid. Lånebeløp på 2 mill. kr, inntil 85 % av verdigrunnlag i egen bolig. Inkludert etableringsomkostning 750 kr og depotomkostning 950 kr, samt terminomkostning 50 kr.

Boliglån ung
Annuitetslån med 25 års løpetid. Lånebeløp på 2 mill. kr, inntil 85 % av verdigrunnlag i egen bolig. Inkludert etableringsomkostning 750 kr og depotomkostning 950 kr, samt terminomkostning 50 kr.

Fastrentelån
Annuitetslån med 25 års løpetid. Lånebeløp på 2,0 mill. kr, inntil 75 % av verdigrunnlag. Inkludert etableringsomkostning 750 kr og depotomkostning 950 kr, samt terminomkostning 50 kr.

Mellomfinansiering
Annuitetslån med løpetid 6 mnd., 5 mnd. avdragsfrihet. Lånebeløp på 2,0 mill. Inntil 85 % av verdigrunnlag. Inkludert etableringsomkostning kr 750,-, depotomkostning kr 1750,- og terminomkostning kr 50,-.

Billån for basiskunder
Annuitetslån med 5 års løpetid. Lånebeløp på 150 000 kr. Inkludert termingebyr 60 kr og etableringsomkostninger 1 650 kr.

Billån for aktive kunder
Annuitetslån med 5 års løpetid. Lånebeløp på 150 000 kr. Inkludert termingebyr 60 kr og etableringsomkostninger 1 650 kr.

Innskudd og sparing

Prisene gjelder fra og med 21. oktober 2019.

Høyrentekonto

 

Rente

Alle beløp1,20 %
Alle beløp f.o.m. 29.11.20191,35 %
Uttaks­gebyr, etter 4 frie uttak1,00 %
Det er inntil 4 gebyrfrie uttak/over­føringer per kalenderår for Høyrente­konto. Ved uttak/overføringer utover dette er kostnaden 1 % av uttaks­beløpet/overførings­beløpet (maks 250 kroner per uttak). Avslutning av konto regnes også som uttak.
Åpne høyrente­kontoLes mer om høyrente­konto
 Les mer om formuekonto

Fastrente oppgjør

 

Rente

Alle beløp0,20 %
Før bindings­tiden på fastrente­innskudd utløper, får du tilbud om å fornye innskuddet til fast­renten som gjelder på det tidspunktet. Dersom ny avtale ikke opprettes, gjøres kontoen om til en fast­rente oppgjørs­konto.

Skattetrekkskonto

 

Rente

Alle beløp0,00 %

Kort

Prisene gjelder fra 11. juni 2016.

Vi tilbyr ikke VISA kredittkort til nye kunder fra og med 01.10.2019.

Les vilkår for kredittkort

 BankkortMasterCardVISA kreditt­kort

Årspris

275 kr100 kr0 kr
Vare­kjøp innland/utland  2)0/2 kr0 kr0 kr
Kontant­uttak i innland/utland 2)0/30 kr4 % (min. 40 kr) 3)4 % (min. 40 kr) 3)
Overføring fra kreditt­kort 3)-4 % (min. 40 kr)4 % (min. 40 kr)
Betale regninger i nett­banken 3)-4 % (min. 40 kr)4 % (min. 40 kr)
Valuta­påslag ved bruk i utlandet-1,75 %1,75 %
Lading av «Ring kontant»-kort0 kr--
Nom. rente på kreditt per måned-1,50 %-
Effektiv rente per år-19,56 %-
eFaktura-0 kr0 kr

Gebyr ved papir­faktura

-35 kr35 kr
Påminnelses­gebyr ved for sen betaling-70 kr70 kr
Overtrekks­gebyr per faktura-125 kr125 kr
Erstatnings­kort/ haste­kort100 kr (alle kort) 
Nødkontanter i utlandetFra 850 kr (alle kort)

 

 Barne­kortUngdoms­kort
Årspris 1)0 kr0 kr
Vare­kjøp innland/utland 2)0 kr0 kr
Kontant­uttak i innland/utland 2)0 kr0 kr
Betale regninger i nett-, brett- og mobilbank-0 kr
Valuta­påslag ved bruk i utlandet 1,75 %1,75 %
Lading av «Ring kontant»-kort0 kr0 kr
Erstatnings­kort/ hastekort100 kr (alle kort)
 Bestill BarnekortBestill Ungdomskort
 1. Blir belastet konto måneden etter bestilling
 2. Ved varekjøp og minibank­uttak i utlandet kan de utenlandske brukerstedene/bankene ha egne gebyrer
 3. Rente og gebyr beregnes fra uttaksdato/ overføringsdato. Dette gjelder også ved overføring til konto og betaling på postkontor.

Kontokreditt

 Rente fra
Effektiv rente på kontokreditt, pr år22,59 %
Provisjon av ramme, per måned0,10 %

Andre priser

 Pris fra

Nettbank og mobilbank

Etablering0 kr
Årsavgift0 kr
Første kode­brikke0 kr
Betale regninger fra bruks­konto med/uten KID0 kr
Overføring mellom egne kontoer i Gjensidige Bank0 kr
AvtaleGiro0 kr
eFaktura0 kr
Melding om oppdrag ikke utført grunnet bl.a. manglende dekning/overskredet beløpsgrense, per transaksjon 1)25 kr
Kvittering i nett­bankens postkasse0 kr
Kvitterings­oblat per post12 kr
1) Finans­avtaleloven pålegger bankene å skriftlig informere sine kunder om betalings­oppdrag som ikke kan utføres grunnet bl.a. manglende dekning på konto og overskredet beløps­grense

Manuelle tjenester

Kopi av konto­utskrift75 kr
Kopi av bilag, per bilag 75 kr
Overføring mellom egne kontoer i Gjensidige Bank50 kr
Betaling til annen konto (annen kontoeier)75 kr
Erstatning av tapt eller skadet kode­brikke100 kr

Betale til utlandet

SEPA-betaling i EUR eller SEK til EU/EØS-land 1)30 kr
Andre betalinger til konto i utlandet60 kr
Ekspress­betaling til konto350 kr
Rettelse av mottatt oppdrag100 kr
Feil fra kunde som medfører reklamasjon300 kr
Telefaks­bekreftelse150 kr
Tillegg ved dekning av omkostninger i utlandet 2)Min. 135 kr

1) Krav til betalingen:

 • Betalingen må være registrert med IBAN og BIC
 • Beløpet må være mindre enn EUR 50 000 eller SEK 500 000
 • Betalings­kostnadene må være delt mellom betaler og mottaker

2)  Minimumskostnaden kan variere ut fra omkostninger som mottakerbank og ev. mellombank fakturerer

Motta betaling fra utlandet

Overføring i EUR eller SEK fra EU/EØS-land 1)20 kr
Andre over­føringer til konto, mindre enn NOK 5000 eller motverdi i utenlandsk valuta50 kr
Andre over­føringer til konto, mer enn NOK 5000 eller motverdi i utenlandsk valuta100 kr

1) Krav til betalingen: 

 • Betalingen må være registrert med IBAN og BIC
 • Beløpet må være mindre enn EUR 50 000 eller SEK 500 000
 • Betalings­kostnadene må være delt mellom betaler og mottaker

Mobiltjenester

SMS-varsling, per melding3 kr

Purring og overtrekk

Purregebyr70 kr
Overtrekks­rente20,15 %