Forsikringspakken Enkelt Liv

Enkelt Liv er en livs- og helseforsikringspakke tilpasset den moderne bonden. Rammes du av sykdom eller skade, får du økonomisk hjelp til å komme raskere tilbake til driften og til å gjøre de tiltakene som trengs for deg, familien og gården.

Du får Enkelt Liv til en god pris fordi du kjøper alle forsikringene samlet i én pakke.

Les mer om Online lege

Folketrygdens grunnbeløp (G) justeres hvert år, og er per 1. mai 2019 på 99 858 kroner
Icon-tip

Enkelt Liv kan kjøpes av deg som:

  • er innehaver av et enkeltpersonforetak
  • har en annen aktiv forsikring i Gjensidige fra før
  • er mellom 18-65 år
  • har fast bostedsadresse i Norge og er medlem i norsk folketrygd

Trenger du andre forsikringer?

Hvilke forsikringer du bør ha for å være tilstrekkelig dekket avhenger av virksomheten du driver og livssituasjonen din. Hvis du har ansatte er yrkesskadeforsikring og tjenestepensjon obligatorisk. Har du familie kan det være andre forsikringer du har behov for i tillegg.

Vi hjelper deg å finne frem til en forsikringsløsning tilpasset det behovet akkurat du har.

Livs- og helseforsikringspakke tilpasset den moderne bonden