Traktor og arbeidsmaskiner

Denne forsikringen gjelder for traktor og alle typer arbeidsmaskiner som går på hjul eller belter. Forsikringen er fleksibel, slik at du i stor grad kan velge hva den skal inneholde. 

Default

Arbeidsmaskinforsikring

Endringer i bilansvarsloven

1. januar 2021 ble det innført endringer i bilansvarsloven. Nå må alle typer uregistrerte kjøretøy som kan gå fortere enn ti kilometer i timen og kan komme til å bli brukt ha en ansvarsforsikring. 

Nå må alle uregistrerte kjøretøy ha en ansvarsforsikring.
Icon-tip

Valgfrie tilleggsdekninger

  • Godsansvar – hvis du frakter gods for andre mot betaling
  • Gods i kran– hvis du har maskin med kran og løfter andres gods mot betaling
  • Redning – dekker redning på vei eller på vei og i terreng
  • Transportskade (valgfritt ved delkasko) – dekker skader også ved transport
  • Avbrudd (valgfritt ved kasko) – dekker inntektstap dersom maskinen er ute av drift som følge av en erstatningsmessig skade
  • Maskinskade (valgfritt ved kasko) – dekker for eksempel skader på maskinens motor, girkasse eller differensialer

Spesifisert maskinredskap og -løsøre

Spesifisert maskinredskap er en maskin uten eget fremdriftsmaskineri, men som brukes i forbindelse med eller kan kobles til selvgående maskiner. Det gjelder for eksempel tilhenger, kantklipper, aggregat eller lift. For spesifisert maskinredskap kan du velge Ansvar, Delkasko eller Kasko, og dekning for maskinskade og avbrudd.

Maskinløsøre er uspesifisert maskinredskap og utstyr til arbeidsmaskin. Du kan velge en felles sum for alt utstyret. Du kan velge mellom Delkasko og Kasko.

Valgfrie tilleggsdekninger:

  • Avbrudd - dekker inntektstap dersom maskinen er ute av drift som følge av en erstatningsmessig skade
  • Maskinskade - dekker for eksempel skader på maskinens motor, girkasse eller differensial

Se alle landbruksforsikringene våre

Vilkår

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Fullstendige vilkår

Fullstendige vilkår er tilpasset driften din og baserer seg på informasjon du oppgir i forkant av kjøpet.

  • Hvis du ikke er forsikret hos oss, kan du be om tilbud og få tilsendt de fullstendige vilkårene før du gjennomfører kjøpet.
  • Hvis du allerede er forsikret hos oss, kan du logge inn og finne de fullstendige vilkårene under forsikringene dine.

Alminnelige vilkår

Alminnelige vilkår er standardiserte, like for alle, og er ikke basert på informasjon du oppgir. Det gjør det enklere for deg å sammenligne hva forsikringene dekker.

Se alminnelige vilkår for bedrifts- og landbruksforsikringer.