bilnøkkel_lite

Alt du må vite om trafikkavgiften

Gjensidige Nyhetsbrev - Bildebyline: Espen Bratlie/Samfoto/Scanpix  |  Published: 11.11.2016  |  Updated: 24.11.2016

Årsavgiften for bil skal erstattes av en trafikkavgift, og forsikringsselskapene skal stå for innkrevingen. Dette må du vite om den nye ordningen.

De viktigste nyhetene:

  • Årsavgiften endrer navn til trafikkavgift
  • Avgiften skal kreves inn av forsikrings­selskapene på vegne av staten
  • Avgiften skal betales sammen med ansvars­forsikringen for bil, og du betaler avgift for hver dag du har ansvars­forsikring

Ansvarsforsikring = trafikkforsikringsavgift

Trafikkforsikringsavgiften skal betales for alle kjøretøy som er ansvarsforsikret. Dette omfatter bil, moped, MC og ATV.

Hva betyr dette for deg?

Den største endringen blir at du ikke lenger skal betale årsavgift på en egen faktura. I stedet betaler du trafikk­avgiften på samme faktura som forsikringen, enten årlig eller månedlig avhengig av hva du selv har valgt.

Gjelder fra 2018

Regjeringen har foreslått å innføre Trafikkavgift fra 2018. Det er en stund til, så hvorfor velger vi å informere deg allerede nå? Det er fordi noen av våre kunder allerede i 2016 vil få en faktura med krav om trafikkavgift for 2018. Dette er lettest å forklare ved hjelp av et eksempel:

Neste hovedforfall for Per Olsens forsikring er 15. januar 2017. I og med at forsikringen betales forskuddsvis, vil den gjelde til og med 14. januar 2018. Det betyr at Per skal betale trafikkavgift for tidsrommet 1.–14. januar 2018. Resten av avgiften for 2018 (og de første 14 dagene av 2019) kommer på fakturaen som har forfall 15. januar 2018.

Har du forfall på neste års forsikring i løpet av de første månedene i 2017, vil du se i informasjonen fra oss at trafikkavgiften er tatt med. Du skal betale for de dagene i 2018 som forsikringen gjelder for.

Årsavgiften for 2017 betales direkte til staten 20. mars neste år, akkurat som før.

Vanlige spørsmål om trafikkavgiften

Hvorfor skjer denne endringen?
Målet er at ordningen skal være enklere og mer fleksibel for deg som forbruker, og at staten skal spare penger på innkrevingen. For øvrig krever næringslivet inn flere avgifter på vegne av staten. Merverdiavgiften er ett eksempel.

Fører omleggingen til høyere avgift?
Avgiften skal fortsatt fastsettes av Stortinget i statsbudsjettet. Gjensidige står kun for innkrevingen.

Fører avgiften til dyrere forsikring?
Nei. Vi kommer ikke til å øke prisen på forsikringen for å dekke våre kostnader med innkreving av trafikk­avgiften.

Påvirker avgiften kundeutbyttet eller opptjeningen av bonus?
Nei. Avgiften gir ikke grunnlag for kundeutbytte og har ingenting med bonussystemet å gjøre.

Hva skjer hvis jeg sier opp forsikringen?
Du skal bare betale trafikk­avgift til Gjensidige så lenge bilen din er forsikret hos oss. Hvis du avslutter kundeforholdet, beregnes avgiften frem til datoen for oppsigelsen. Har du betalt for mye, får du pengene tilbake.

Hva skjer hvis jeg selger bilen?
Kjøperen skal betale trafikk­avgift fra og med datoen for omregistrering. Se for øvrig spørsmålet om oppsigelse av forsikring.

Jeg bruker bilen i deler av året. Må jeg likevel betale full avgift?
Nei. En nyhet i trafikk­avgiften er at den bare skal betales så lenge bilen har skilter og er forsikret. Hvis du for eksempel har en veteranbil som bare kjøres om sommeren, slipper du å betale avgift for tiden den står avskiltet i garasjen.

Hvordan fører jeg trafikkavgiften i regnskapet?
Hvis du betaler trafikkavgift i 2017 for de dagene i 2018 som forsikringen gjelder for, kan du føre opp dette beløpet som forskuddsbetalte kostnader i 2017.
Det vil si at du balansefører denne utgiften i 2017. I 2018 bokføres deretter kostnaden over resultatregnskapet med mot-postering mot balanseføringen i 2017.

Mer informasjon

Ønsker du mer utfyllende informasjon, kan du lese Regjeringens pressemelding fra 2014, da trafikkavgiften var på forslagsstadiet og ble omtalt som forsikrings­avgift.