Spørsmål og svar om betaling og faktura

Her kan du finne ofte stilte spørsmål og svar om betaling, faktura, AvtaleGiro eller EHF for bedriftskunder.

Default

Giro og faktura

EHF

 • EHF er en forkortelse for "elektronisk handelsformat" og er en elektronisk faktura dere mottar i regnskapssystemet deres.

  EHF-formatet har standardfelter og -opplysninger som skal sørge for at alle opplysninger er med og at fakturaen mottas i regnskapssystemet.

 • Bedriftskunder hos oss kan motta EHF-faktura. Bedriften må ha et organisasjonsnummer og være registrert i ELMA-registeret (Elektronisk Mottakerregister) for å få EHF-faktura.

 • For å kunne få EHF-faktura hos oss, må dere

  • være registrert i ELMA-registeret
  • aktivere EHF i økonomisystemet deres

  Når dere er registrert i ELMA-registeret, vil dere automatisk få EHF-faktura på nye forsikringer eller når forsikringer dere har skal fornyes.

  Har dere avtalegiro, ATG, på forsikringen deres i dag, vil denne forsikringen trekkes som vanlig. Om dere skulle ønske EHF-faktura på denne forsikringen, må dere si opp ATG-avtalen i banken deres.

  Fakturaen blir sendt som en fil i programmeringsformatet XML.

  I tillegg til den elektroniske filen med EHF-faktura, sender vi faktura og giro som PDF, samt en visningskopi av opplysningene i filen. Disse vil du kunne åpne og se ved mottak. Dokumentene kan du finne når du logger inn på bedriften.

 • Miljøhensyn

  • Elektronisk sending og mottak av faktura sparer miljøet for papir og for sending av dokumenter med fly- og biltransport.

  Spar tid og ressurser

  • Ikke termingebyr ved 2 og 4 terminer
  • Dere kan spare mye tid og kostnader på regnskapsføring og ikke-manuell håndtering av dokumenter.
  • Oppfølging og integrasjon går automatisk i regnskapssystemet.
  • Få bedre oversikt over betalingshistorikk og andre relevante betalingsdata.
 • Ja, betalingen kan deles opp i 1, 2 eller 4 terminer ved kjøp av ny forsikring eller fra fornyelse av forsikring dere allerede har hos oss uten termingebyr.

AvtaleGiro

 • AvtaleGiro er en avtale mellom kunde og bank. Betaler du fra privat konto kan du opprette AvtaleGiro direkte via nettbanken. Har du bedriftskonto må du kontakte banken din for å sette opp AvtaleGiro. Banken vil be deg om å fylle ut en svarslipp som sendes til NETS for manuell registrering.

  På svarslippen fyller du ut Gjensidige sitt kontonummer og KID-nummer som står på giroen vi har sendt deg. Vi registrerer at ønsket betalingsmåte er AvtaleGiro i systemet vårt. Fra dette blir gjort, avventes det i 30 dager at NETS setter i kraft avtalen.

 • Automatisk betaling gir deg full kontroll på regningene. Du slipper å huske forfallsdatoer, og du unngår fakturagebyrer og purringer. (La helst beløpsgrense stå åpen, vi trekker aldri mer enn vi skal. Dersom en ønsker å sette inn en grense, så er det viktig at denne settes noe høyere enn eksakt beløp. Dette for å unngå at AvtaleGiro stoppes på grunn av at trekket er for nær beløpsgrensen).

  • Betalingen fordeles på 12 måneder, uten merkostnader for deg
  • Regningene betales automatisk fra din konto på forfallsdato
  • Du unngår purring og gebyr ved sen betaling
  • Du blir varslet i nettbanken syv dager før forfall
  • Du kan stoppe betalinger
  • Du har full oversikt over betalte regninger i nettbanken og på kontoutskriften
  • Du kan si opp avtalen i nettbanken, eller ved å kontakte banken din
 • Vi sender faktura i posten hvis et trekk med AvtaleGiro ikke har blitt gjennomført. Fakturaen gjelder for dette ene trekket. Hvis du betaler fakturaen, vil neste AvtaleGiro-trekk gå som normalt.

  Årsaken til at et trekk ikke blir gjennomført er enten at det mangler dekning på konto, eller at beløpsgrensen for AvtaleGiro i nettbanken din er for lavt. Har du valgt for lav beløpsgrense, kan du endre dette selv i nettbanken.

  Hvis du har byttet bank må bedriften selv avslutte sin avtale med opprinnelig bank, og deretter opprette ny avtale om AvtaleGiro i ny bank. Vi kan dessverre ikke gjøre dette på vegne av kunde.

 • Hvis du har valgt AvtaleGiro som betalingsmåte, reduseres eller økes de gjenstående beløpet på AvtaleGiro-trekkene dine automatisk når du gjør endringer på forsikringene dine. Husk å sjekke at beløpsgrensen i nettbanken din er høy nok hvis du gjør endringer, så unngår du at betalinger stoppes. Du mottar en ny betalingsoversikt som viser hvilke beløp som trekkes når. Pris per år blir fordelt på det antall måneder som gjenstår til hovedforfall.

 • Ved bytte av bank anbefaler vi at du kontakter din nye bank for å få hjelp til å flytte avtalen fra den tidligere banken, fordi rutinene kan variere mellom ulike banker.

 • Ønsker bedriften å endre til giro, kan du ta kontakt med oss så endrer vi betalingsform fra AvtaleGiro til giro på de forsikringene det gjelder. Bedriften kan også gå tilbake til AvtaleGiro senere ved å kontakte oss.

  AvtaleGiro er en avtale mellom bedriften og bedriften sin bank, så avtalen er gyldig helt til den sies opp i banken. Ønsker du å si opp avtalen, må du derfor kontakte banken direkte.

AutoGiro

 • Vi tilbyr AutoGiro som betalingsmåte for pensjonsordningen til bedriften. Du oppretter AutoGiro ved å fylle ut fullmakten som ligger ved tilbudsbrevet for pensjonsordningen.

Ord og begreper

 • Grunnprisen er et fast årlig beløp som er uavhengig av hvor mange forsikringer du har. Grunnpris beregnes en gang per forsikringskunde, uavhengig av forsikringsavtalens omfang. Grunnpris på forsikringer dekker administrasjonskostnader knyttet til kundeforholdet.

 • Termingebyr er et gebyr du må betale for å fordele årsprisen i 2 eller 4 fakturaer utover året.

  Hvis du velger å betale med AvtaleGiro eller EHF fjernes gebyret. Da kan betalingen deles i flere trekk uten ekstra kostnad.

Er du privat- eller landbrukskunde, finner du spørsmål og svar om betaling her.

Logger du inn, kan du få oversikt over bedriftens fakturaer og betalinger
Icon-tip