Egen pensjonskonto – dette betyr ordningen for arbeidsgiver

Stortinget har vedtatt fra 2021, at alle arbeidstakere som har innskuddspensjon hos nåværende arbeidsgiver får en egen pensjonskonto. Målet med ordningen er en mer effektiv forvaltning av pensjonspengene, slik at ansatte får bedre oversikt og mer pensjon for hver sparte krone.

Les mer om egen pensjonskonto og hva det betyr for de ansatte

 

Default

Dette er egen pensjonskonto

Egen pensjonskonto innebærer at:

 • innskuddspensjon fra tidligere arbeidsforhold blir samlet på én konto hos pensjonsleverandøren til nåværende arbeidsgiver
 • ansatte som ønsker å beholde pensjonskapitalbevisene sine der de er i dag, må reservere dem mot flytting
 • ansatte får mulighet til å velge en annen pensjonsleverandør enn den arbeidsgiver har valgt

Fjernet 12-månedersregelen

Tidligere fikk ansatte med seg pensjonskapitalbevis dersom de hadde vært ansatt i en bedrift i 12 måneder eller mer. Denne regelen falt bort når egen pensjonskonto ble innført. Det betyr at ansatte får med seg pensjonsopptjening fra første dag og fram til arbeidsforholdet blir avsluttet. 
 

Målgruppen for egen pensjonskonto

Alle som har innskuddspensjon i nåværende arbeidsforhold, får en egen pensjonskonto. De som for eksempel jobber i offentlig sektor og har pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold, er ikke en del av ordningen. Det er heller ikke de som allerede får utbetalt alderspensjon.  

Dette innebærer egen pensjonskonto for arbeidsgiver

Innføring av egen pensjonskonto innebærer ingen store endringer, men arbeidsgiver har plikt til å informere de ansatte om ordningen – før, under og etter innføringen.

Informasjonsplikt overfor de ansatte

Egen pensjonskonto har stor betydning for de ansattes fremtidige pensjon. Arbeidsgiver har derfor en plikt til å gi dem nok og relevant informasjon, slik at de kan ta velinformerte valg knyttet til egen pensjonskonto.

Ansatte skal blant annet få informasjon om: 

 • at overføring av pensjonskapitalbevis skjer automatisk dersom de ikke reserverer seg
 • hvilke pensjonskapitalbevis som blir overført til egen pensjonskonto hos arbeidsgiver
 • investeringsvalget knyttet til pensjonsavtalen, noe som innebefatter risiko, forventet avkastning og kostnader
 • at ansatte selv bestemmer hvem som skal forvalte egen pensjonskonto og pensjonskapitalbevis
 • kostnadsfordelingen mellom arbeidsgiver og ansatte knyttet til pensjonsavtalen

Vi hjelper bedriftskundene våre med informasjon til de ansatte

Vi ønsker å gjøre overgangen til egen pensjonskonto enklest mulig for bedriftskundene våre. Derfor utarbeider vi fortløpende informasjonsmateriell som de kan sende ut til de ansatte – før, under og etter innføringen av egen pensjonskonto. Materiellet er tilgjengelig på bedriftens side på gjensidige.no. 

Fakturering av pensjonsavtalen

Selv om én eller flere av de ansatte skulle velge en annen pensjonsleverandør enn den bedriften har valgt, får arbeidsgiver faktura fra pensjonsleverandøren på samme måte som før. Pensjonsleverandøren ordner med overføring av pensjonsinnbetalingen til eventuelle selvvalgte pensjonsleverandører.  

Pensjonskapitalbevis blir flyttet til bedriftens ordning

Når forskriften for egen pensjonskonto trer i kraft, flyttes de ansattes pensjonskapitalbevis inn i bedriftens pensjonsavtale – helt automatisk. Verken bedriften eller de ansatte trenger å gjøre noe. Overføringen skjer via pensjonsleverandørene. 

Pensjonskapitalbevisene får, ved sammenslåing og overføring til egen pensjonskonto, automatisk samme fondsvalg/pensjonsprofil som ansatte har på innskuddspensjonen hos arbeidsgivers pensjonsleverandør.   

Kostnader knyttet til egen pensjonskonto

 • Arbeidsgiver betaler for forvaltning av nåværende innskuddspensjon.
 • Ansatte betaler for forvaltning av tidligere opptjent innskuddspensjon, pensjonskapitalbevis.
 • Arbeidsgiver betaler administrasjonskostnaden knyttet til pensjonskontoen.

Ofte stilte spørsmål

Information in English

Own pension account will be introduced this year for all employees with defined contribution pension. 

Read more about own pension account