d0debb

Fondsoversikt

Vårt fondsutvalg består av aksjefond, kombinasjonsfond og rentefond (obligasjons- og pengemarkedsfond). Vårt fondsunivers strekker seg fra det norske og nordiske markedet, helt til det europeiske og globale. Her finner du en oversikt.

Du kan sammenligne opp til 5 fond og gjøre porteføljeanalyse på opp til 10 fond.