Fondsoversikt

Her er en oversikt over de fondene vi tilbyr for innskuddsbasert tjenestepensjon hos oss. I tillegg har vi pensjonsprofilene våre. De er såkalte kombinasjonsfond med ulik aksje- og renteandel og forventet avkastning. 

Har du pensjon gjennom arbeidsgiveren din hos oss, kan du logge inn og velge den avtalen du vil gjøre endringer på.

Default