Karoline Nakken

Grønn Fremtid på avkastningstoppen

Publisert: 26.03.2023  |  Sist oppdatert: 26.03.2023

Grønn Fremtid feirer ett år i markedet med å toppe avkastningsoversikten hos Norsk Pensjon. Alle de tre aksjeprofilene har hatt en avkastning på over 8 % det siste året. Stadig flere ansatte flytter på eget initiativ pensjonssparingen sin til den bærekraftige profilen. Nylig valgte også en bedrift denne pensjonsprofilen for alle sine ansatte.

–Det første året har egentlig gått svært bra for aksjeprofilene Grønn Fremtid, sier bærekraftansvarlig i Gjensidige Pensjonsforsikring, Karoline Nakken.

–  Norsk pensjon viser en oversikt over alle leverandørers pensjonsprofiler, og Gjensidiges grønne aksjeprofiler, er på 1.,2. og 4. plass, når man ser på brutto avkastning det siste året, forteller hun.

Nakken har også troen på at bærekraftige investeringer fremover kan lønne seg.

–Nye regler i EU og USA subsidierer fornybar energiproduksjon og legger til rette for at kapitalen skal flyttes i “grønn” retning. I tillegg vil det bli vanskeligere å få tilgang til kapital for såkalte “brune” selskaper. Men det er klart at bærekraftfondene har en litt annen risiko foreløpig, og det kan svinge noe mer på kort sikt.

Kontinuerlig overvåkning

I fjor lanserte Gjensidige pensjonsprofilene, Grønn Fremtid, etter flere års arbeid.

– Grønn Fremtid består av flere fond som har bærekraftige investeringer som formål. Det er såkalte artikkel 9 fond etter klassifiseringen fra EU (SFDR). Det betyr at de investerer i selskaper som bidrar til å nå miljømål og sosiale mål, og som ikke er til vesentlig skade for disse målene, forteller Nakken.

Men jobben slutter ikke der, og bærekraftsregelverket fra EU er ikke ferdig utarbeidet. Det kan komme endringer fremover når det gjelder tolkninger og definisjonen på hva som anses som en bærekraftig investering. Derfor er det et kontinuerlig og krevende arbeid som Nakken og kollegaene hennes gjør med å overvåke innholdet i fondene hele tiden, og gjøre eventuelle justeringer når det trengs.

– Alle de andre pensjonsprofilene vi tilbyr hensyntar også bærekraft, men de tilfredsstiller ikke kravene til den strengeste klassifiseringen fra EU, legger hun til.

Stor interesse i markedet

Nakken opplever at det er stadig større interesse for bærekraftige fond i markedet, og summene som flyttes til de bærekraftige profilene øker stadig.

– Vi har fått vår første bedriftskunde som har valgt Alderstilpasset Grønn Fremtid som standard oppstartsprofil for alle sine ansatte. Det er stas!

– I tillegg ser vi at selv uten markedsføring, er det overraskende mange ansatte i andre bedrifter som har valgt å flytte pensjonssparingen sin til denne profilen. Med tanke på hvor få ansatte som i utgangspunktet gjør et aktivt valg for pensjonen sin, er dette veldig bra og tyder på at vi har møtt et ønske i markedet.

Hun understreker at de tilbyr pensjonsprofilen for både aktiv, kombinert og core (indeksnær) forvaltning (regelbasert forvaltning).

– Vi ønsker at alle skal ha muligheten til å velge bærekraftig sparing og har derfor gjort Alderstilpasset Grønn Fremtid tilgjengelig for alle - uten ekstra kostnad, og uavhengig av hva bedriften har valgt for sine ansatte.

– Det er lett å gå inn i appen eller på nettsidene våre, og flytte pensjonssparingen, smiler hun.

Et grep som monner

Hvor mye har det å si at man flytter pengene sine til en slik pensjonsprofil i forhold til andre klimatiltak? 

– Det er enorme summer i verden som er investert i pensjon, og derfor er dette et grep som monner. Hvis mange gjør det, kan det virkelig få ringvirkninger.

– Man bidrar til at de selskapene som er med på å løse klimautfordringer får mer kapital, og at pengene flyttes vekk fra selskaper som ikke er med på denne endringen. 

Les mer om vår bærekraft pensjonsprofil her: