Sparesatser for innskuddspensjon

Les om sparesatsene og se eksempler på innskudd og utbetaling ved 3 ulike lønnsnivåer.

Innskudd

  • Rammen for sparing er inntil 7 % av lønn opp til 12 G
  • I tillegg kan det spares inntil 18,1 % av lønn mellom 7,1 G og 12 G

Ved for eksempel å øke sparesatsen med ett prosentpoeng kan forventet pensjon øke med opp til 20-50 %, avhengig av innskuddsnivået.

Loven sier at pensjonsordningen minst må utgjøre 2 % sparing av lønn mellom 1 og 12 G.

Knekkpunkt og bunnfradrag

  • Knekkpunktet, det vil si innslagspunktet for når bedriften kan betale høyere innskudd i prosent av lønn, er 7,1 G
  • Bunnfradrag er frivillig og bedriften kan spare fra første lønnskrone eller fra 1 G

 

Vil du snakke med en rådgiver?

Send oss en e-post eller ring 915 03100, så hjelper vi deg.

Default

Eksempler på innskudd og utbetaling

Eksempler på innskudd

Lønn i kroner 4,5 G - 456 080 7,1 G - 719 592 12 G  - 1 216 212
* 2 % av lønn mellom 1 og 12 G

** 7 % av lønn mellom 0 og 12 G, i tillegg til 18,1 % av lønn mellom 7,1 og 12 G

Minste årlige innskudd * 7 095 12 365 22 297
Maksimalt årlig innskudd ** 31 926 50 371 175 023
Differanse årlig innskudd 24 831 38 006 152 726

Eksempler på utbetaling ved maksimalt innskudd

Lønn i kroner 4,5 G - 456 080 7,1 G - 719 592 12 G  - 1 216 212
* 20 års spareperiode med 3,5 % realavkastning, 50 % aksjer og 50 % renter, og 10 års utbetaling
Saldo ved uttak * 780 760 1 231 866 4 280 299
Første års utbetaling 78 760 123 187 428 030
Folketrygdens grunnbeløp (G) justeres hvert år, og er per 1. mai 2020 på 101 351 kroner