A-meldingen – dette betyr ordningen for arbeidsgiver

Stortinget har vedtatt at pensjonsleverandørene kan bruke data fra A-meldingen til å oppdatere informasjon om ansatte i pensjonsordninger.

Målsetningen er at alle bedrifter skal få implementere A-meldingen i løpet av 2021. Vi gir dere beskjed når dere kan ta i bruk løsningen.

Default

Slik fungerer A-meldingen

Tilgangen til lønns- og inntektsdata gjennom A-meldingen gir store gevinster i form av effektivisering, forenkling, riktigere tjenestepensjonssparing for den enkelte arbeidstaker, samt bedre datakvalitet for oppfølging og kontroll.

Hva må bedriften gjøre?

Bedriften må angi Gjensidige Pensjonsforsikring som pensjonsleverandør. Det gir oss lov til å hente dataene.

Vi foreslår hvilke lønnsarter som skal være pensjonsgivende, ut fra lovverket. Om bedriften ikke har pensjonsgivende lønn utover lovkravet, trenger dere ikke å gjøre noe. Om bedriften har pensjonsgivende lønn utover lovkravet, gjør dere endringer etter å ha logget inn på nettsidene våre.

Via A-meldingen oppdaterer vi automatisk hvilke ansatte som skal være med i pensjonsordningen, fra når, og hvilken lønn og stillingsprosent de skal ha.

Slik bruker vi A-meldingen

Via A-meldingen oppdaterer vi informasjon om ansatte i pensjonsordningen ved:

  • innmelding
  • utmelding
  • lønnsendring
  • endring i stillingsprosent
  • endring i ansattstatus (syk, lovpålagt permisjon, permittert og avtalt permisjon)

Blir det dyrere for bedriften?

Hvis pensjonsordningen er oppdatert med alle ansatte, blir det ikke dyrere for bedriften.

Om det er ansatte som ikke er lagt inn i pensjonsordningen, fanger A-meldingen opp disse og det blir dyrere for bedriften.

A-meldingen sørger for økt kvalitet og at alle ansatte blir med i ordningen og får pensjonsopptjeningen de har krav på.

Ofte stilte spørsmål