Lovpålagt pensjon og forsikring

Hvilken pensjon og forsikring er lovpålagt for bedrifter med ansatte?

Som bedriftseier er det mange ting å sette seg inn i. Derfor har vi gjort det enkelt for deg å få en oversikt over hva som er lovpålagt pensjon og forsikring, og gjort det lett å bestille, eller å be om et tilbud.

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) for ansatte

Alle bedrifter med ansatte må ha obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

OTP er 2 % pensjonssparing til de ansatte, og er den lovpålagte delen av innskuddspensjon. Målet med pensjonsordningen, er å sikre sparing til den enkelte, utover folketrygdens ytelser.

Yrkesskadeforsikring for ansatte

Det er også lovpålagt å ha yrkesskadeforsikring for alle ansatte, uansett stillingsprosent. Forsikringen gir erstatning hvis en ansatt skader seg mens hen jobber for arbeidsgiveren, på arbeidsstedet.

Bil og andre kjøretøy

For biler og andre registrerte kjøretøy, eller arbeidsmaskiner dere bruker i bedriften, er det lovpålagt å ha minimum en ansvarsdekning på disse.

Alle bedrifter med ansatte må ha pensjon og yrkesskadeforsikring

Lovpålagt pensjon

OTP er den lovpålagte delen av innskuddspensjon, med 2 % sparing til de ansatte

Sjekk pris og kjøp

Lovpålagt forsikring

Yrkesskadeforsikring er lovpålagt for alle bedrifter med ansatte. Forsikringen gir de ansatte økonomisk trygghet hvis de skader seg mens de utfører arbeid for arbeidsgiveren.

Sjekk pris og kjøp