Pensjon fra første krone

I 2022 innførte Stortinget pensjon fra første krone for alle arbeidstakere med innskuddspensjon. Lovendringen hadde to konsekvenser: Innskuddet per ansatt økte for mange bedrifter, og flere ansatte fikk pensjon.

Dette var selvfølgelig gode nyheter for arbeidstakere som fikk mer i pensjon, men det påvirket også bedriftene økonomisk. Les om hvilke bedrifter som må ha innskuddspensjon

Hva betydde endringene for dere?

Pensjon fra første krone traff bedrifter ulikt, avhengig av daværende pensjonsavtale:

  1. Alle som har ansatte i alderen 13–20 år, sesongarbeidere og ansatte i stillinger under 20 prosent, måtte fra 1.juli 2022 betale minst 2 % av lønn opp til 12 G. (G = folketrygdens grunnbeløp)
  2. Bedrifter som har obligatorisk tjenestepensjon (OTP), betalte før 2 % på det som var over 1 G. Disse må nå betale pensjon fra første krone og dette utgjør litt over 2 000 kroner ekstra per ansatt i 100 % stilling, per år.
  3. Bedrifter som har høyere prosentsats enn 2 % på pensjonen og bunnfradrag på 1 G må nå også betale pensjon på de første 111 477 kronene (1 G). De kan justere ned den samlede prosentsatsen hvis de ønsker, for at den totale kostnaden skal bli lavere.

Lovendringen gjaldt fra 1. januar 2022, men bedriftene fikk en overgangsperiode fram til 30. juni 2022 med å tilpasse pensjonsordningen sin.

Pensjon fra første krone for selvstendig næringsdrivende

Fra og med 1. januar 2023 innførte Stortinget også pensjon fra første krone for selvstendig næringsdrivende med innskuddspensjon.

Det betyr at du sparer 2 - 7 % av hele lønnen opp til 12 G (folketrygdens grunnbeløp).

Vi endret dette automatisk for kundene våre 1. januar 2023, så du trenger ikke gjøre noe.