Pensjon fra første krone

I år innfører Stortinget pensjon fra første krone for alle arbeidstakere med innskuddspensjon. Lovendringen har to konsekvenser: Innskuddet per ansatt øker for mange bedrifter, og flere ansatte får pensjon.

Dette er selvfølgelig gode nyheter for arbeidstakere som får mer i pensjon, men det påvirker også bedriftene økonomisk. Les om hvilke bedrifter som må ha innskuddspensjon

Hva betyr endringene for dere?

Pensjon fra første krone treffer bedrifter ulikt, avhengig av nåværende pensjonsavtale:

  1. Alle som har ansatte i alderen 13–20 år, sesongarbeidere og ansatte i stillinger under 20 prosent, må fra nå av betale minst 2 % av lønn opp til 12 G. (G = folketrygdens grunnbeløp)
  2. Bedrifter som har obligatorisk tjenestepensjon (OTP), betaler i dag 2 % på det som er over 1 G. Disse må betale pensjon fra første krone og dette utgjør litt over 2 000 kroner ekstra per ansatt i 100 % stilling, per år.
  3. Bedrifter som har høyere prosentsats enn 2 % på pensjonen og bunnfradrag på 1 G må fra nå av også betale pensjon på de første 111 477 kronene (1 G). De kan justere ned den samlede prosentsatsen hvis de ønsker, for at den totale kostnaden skal bli lavere.

Lovendringen gjelder fra 1. januar 2022, men bedriftene får en overgangsperiode fram til 30. juni 2022 med å tilpasse pensjonsordningen sin.

Lovendringen gjelder ikke for selvstendig næringsdrivende.