Selvstendig næringsdrivende

Hva bør du tenke på som selvstendig næringsdrivende?

Når du driver en bedrift på egenhånd, er du selv ansvarlig for å holde hjulene i gang i gode og dårlige perioder.

Som selvstendig næringsdrivende er det viktig at du har god helseforsikring, sykeavbruddsforsikring og riktig pensjonsløsning på plass.

Se mer om hva vi anbefaler deg av forsikringer og pensjon, og kontakt oss for et rådgivningsmøte på telefon.

Hvilke behov har du for å sikre deg som selvstendig næringsdrivende?

Driver du et enkeltpersonforetak (ENK) eller ansvarlig selskap (DA eller ANS) vil du først ha rett til sykepenger fra Nav etter 16 dager. Du kan kjøpe en sykepengeforsikring fra Nav slik at du kan sikre deg 80 % eller 100 % inntekt de første 16 dagene du er syk, eller 100 % inntekt fra første sykefraværsdag.

Som selvstendig næringsdrivende har du neppe tid til å stå i helsekø. Har du behandlingsforsikring hos oss, kan du få hjelp via Online lege uten å måtte møte opp hos legen.

Som selvstendig næringsdrivende kan du spare til pensjon med skattefordel.

Vi hjelper deg gjerne med pensjonsrådgivning.

Har du ansatte i enkeltpersonforetaket regnes du som arbeidsgiver og du må sørge for lovbestemt yrkesskadeforsikring for de ansatte.

Alle bør ha en tilstrekkelig reiseforsikring, og som selvstendig næringsdrivende er du naturligvis nødt til å organisere dette selv. Reiseforsikring er svært gunstig å ha så fort du beveger deg utenfor hus eller kontor. Skal du på reise til utlandet, enten om det er på ferie eller i jobbsammenheng kan en slik forsikring være helt essensielt.

En ansvarsforsikring kan beskytte mot store økonomiske tap hvis firmaet blir erstatningsansvarlig for skader på personer eller ting.

Har du verdifulle eiendeler som du bruker i jobben, bør du ha en eiendelsforsikring.

Forsikringen vår Eiendeler Pluss dekker både skade etter brann, tyveri, vann eller naturskade, i tillegg til også å dekke annen ytre og indre påvirkning som rammer eiendeler.

Har du kjøpt bil registrert på firmaet, må du ha en næringsbilforsikring. Sjekker du pris og kjøper på nett, får du 10 % nettrabatt.