Risikosjekk for gartnerier

Vi vil fremover foreta en risikosjekk av gartnerier som er forsikret hos oss.

Gjennomgangen vil være et av elementene i fastsettelsen av prisen ved fornyelse av forsikringsavtalen. 

De ti siste årene har gartneri- og hagebruksnæringen vært preget av ulykker og skade.

Sammen med deg og Norsk Gartnerforbund (NGF) , ønsker vi å snu denne utviklingen ved å fokusere enda sterkere på forbedringstiltak. 

Relatert innhold

De ti siste årene har gartneri- og hagebruksnæringen vært preget av ulykker og skade.

Sammen med deg og Norsk Gartnerforbund (NGF) , ønsker vi å snu denne utviklingen ved å fokusere enda sterkere på forbedringstiltak. 

Hva er en risikosjekk?

Tjenesten består av en rekke HMS-spørsmål som er tilpasset din virksomhet og bransje. Gjennomgangen kan skje per telefon eller ved besøk. 

Tema for samtalen vil være tiltak som

  • FG-godkjent brannalarmanlegg
  • elkontroll med termografering
  • skyggegardiner i flammehemmende duk
  • plassering av svovelfordamper
  • dokumentert rutine for skifte av pærer i vekstlys

Når du har svart på spørsmålene, får du en rapport med score fra 1-10 i ulike kategorier.

Rapporten kan gi pålegg om bestemte tiltak for å forbedre risikoen og viser også hva som er gjennomsnittlig score for bransjen.